میرزا حسن کمیلی خواجویی

میرزا حسن کمیلی خواجویی

شهرت :

کمیلی خواجویی
تاریخ وفات :
13/05/1355
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل از نوادگان آخوند ملا اسماعیل خواجویی ساکن محلة خواجوی اصفهان و از ائمه جماعت در آن محله بوده است. وی از هم مباحثه ای های فقهی سید حسن میرجهانی بوده؛ که به گفتة وی نگارش هایی از اجداد خود در دست داشته است.
میرزا حسن کمیلی در روز دوشنبه13 جمادی الاول1355 ق فوت شد و در تکیة لسان الارض به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل از نوادگان آخوند ملا اسماعیل خواجویی ساکن محلة خواجوی اصفهان و از ائمه جماعت در آن محله بوده است. وی از هم مباحثه ای های فقهی سید حسن میرجهانی بوده؛ که به گفتة وی نگارش هایی از اجداد خود در دست داشته است.
میرزا حسن کمیلی در روز دوشنبه13 جمادی الاول1355 ق فوت شد و در تکیة لسان الارض به خاک سپرده شد.