محمد کاظم مجنونی

محمد کاظم مجنونی

شهرت :

مجنونی
تاریخ وفات :
17/07/1365
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
هنرمند
در اصفهان در خانواده اى هنرمند به دنیا آمد. پدرش احمدبیگ ملقب به مجنون بود و علاوه بر آثار هنرى، فرزندش را نیز به مرور زمان شیفتة این هنر کرد، به طورى که با فوت پدر، فرزند هنرمندش کار پدر را ادامه داد و در این هنر به درجة استادى رسید.
حاج محمدکاظم مجنونى به مرور در نزد اساتیدى همچون حسین گزى و نواب دانشمند، شگردهاى ساخت و ساز رنگ هاى گیاهى را آموخت و در این زمینه نیز استاد و صاحب سلیقه شد.
استاد مجنونى که در این راه مشقت هاى زیادى را متحمل شده بود، سرانجام توانست چند اثر از جمله قالیچه با نقش ماهى درهم یا زنبورى را ارائه دهد و بعد از آن به پیاده کردن طرح هاى هنرمند نقاش نقش فرش اصفهان، میرزا ابوالقاسم امامى همت گمارد.
از ویژگى هاى کار استاد مجنونى، تلاش براى دستیابى به نقش هاى نوین و حفظ و امانتدارى نقوش سنتى و اصیل قالى ایرانى بود که در این راه نیز بسیار موفق عمل نمود.
از استاد مجنونى دست نوشته هایى در زمینة شیوة رنگرزى با گیاهان به یادگار مانده است که به همراه اضافات، توسط فرزندش رضا حکمت نژاد در آلمان به چاپ رسیده است.
سرانجام این مرد هنرمند که در طول عمر کار و هنر خویش را همراه اخلاص کرده بود در سحرگاه 17 رجب 1365ق به قتل رسید و پیکرش در سمت غربى بیرون چهار طاقى تکیة مادرشاهزاده به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
در اصفهان در خانواده اى هنرمند به دنیا آمد. پدرش احمدبیگ ملقب به مجنون از مشاوران هنرى ظل السلطان بود و در مدتى که در این سمت بود، سعى داشت که به سهم خویش اداى دینى به هنر اصفهان مخصوصاً اعتلاى هنر قالى داشته باشد. وى در اواخر از مقام مباشرى دست کشید و به دلیل عشق و علاقه به هنر قالیبافى تا آخر عمر پاى دار قالى نشست و علاوه بر آثار هنرى، فرزندش را نیز به مرور زمان شیفتة این هنر کرد، به طورى که با فوت پدر، فرزند هنرمندش کار پدر را ادامه داد و در این هنر به درجة استادى رسید.
حاج محمدکاظم مجنونى به مرور در نزد اساتیدى همچون حسین گزى و نواب دانشمند، شگردهاى ساخت و ساز رنگ هاى گیاهى را آموخت و در این زمینه نیز استاد و صاحب سلیقه شد.
استاد مجنونى که در این راه مشقت هاى زیادى را متحمل شده بود، سرانجام توانست چند اثر از جمله قالیچه با نقش ماهى درهم یا زنبورى را ارائه دهد و بعد از آن به پیاده کردن طرح هاى هنرمند نقاش نقش فرش اصفهان، میرزا ابوالقاسم امامى همت گمارد .
از ویژگى هاى کار استاد مجنونى، تلاش براى دستیابى به نقش هاى نوین و حفظ و امانتدارى نقوش سنتى و اصیل قالى ایرانى بود که در این راه نیز بسیار موفق عمل نمود.
از استاد مجنونى دست نوشته هایى در زمینة شیوة رنگرزى با گیاهان به یادگار مانده است که به همراه اضافات، توسط فرزندش رضا حکمت نژاد در آلمان به چاپ رسیده است.
سرانجام این مرد هنرمند که در طول عمر کار و هنر خویش را همراه اخلاص کرده بود در سحرگاه 17 رجب 1365ق به زخم خنجر کین جمعى از دلالان فرش در منزلش به قتل رسید و پیکرش در سمت غربى بیرون چهار طاقى تکیة مادرشاهزاده به خاک سپرده شد.
اشعار زیر بر سنگ مزارش حک شده است:
حاج کاظم که در خزان و بهار/جز نکویى نبود او را کار
هم به حکمت نژاد بد مشهور/هم به مجنونى آن نکوکردار
داشت از بس که شوق کوى حبیب /داد از کف ثبات و صبر و قرار
بود مجنون ز فرقت لیلا/محو شد در ولاى هشت و چهار
ارجعى چون شنید از محبوب /کرد با شوق عزم دیدن یار
سال هجرى که بود ماه رجب /سیصد و شصت و پنج بعد هزار
گشت او عازم دیار بقا/شد ز دیدار دوست برخوردار
او نه تنها ببست بار سفر/همسفر داشت چون رجا بسیار