علی مختاریان

علی مختاریان

شهرت :

مختاریان
تاریخ وفات :
1354/09/20
مزار :
تکیه سادات بهشتی
زمینه فعالیت :
هنرمند
فرزند استاد رحیم، از کاشی کاران معروف اصفهان است. مادرش بداغ بیگم نیز استاد مسلم سُکمه دوزی بوده است.
وی در کودکی نزد پدر و عموی خود هنر معرق و ترک بندی را فراگرفت و کم کم در این رشته از اساتید ممتاز گردید. از کارهای هنری او می توان به تجدید و ترمیم کاشی کاری مقبرة شیخ صفی الدین اردبیلی در اردبیل، کاشی کاری مقبرة کمال الملک در نیشابور، کاشی کاری مسجد شیخ لطف الله اصفهان و ترمیم کاشی کاری هنرستان هنرهای زیبای اصفهان اشاره کرد.
وی در اواخر عمر خود طرح های کاشی کاری دائی اش استاد حسین کاشی تراش را تجدید رسم فنی نموده و به صورت آلبومی درآورد که به همت دامادش برای استفاده آیندگان در اختیار ادارة فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت.
استاد علی سرانجام در 20 آذر1354ش در سن 72 سالگی وفات یافت و در تکیة سادات بهشتی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند استاد رحیم، از کاشی کاران معروف اصفهان است. مادرش بداغ بیگم نیز استاد مسلم سُکمه دوزی بوده است.
وی در کودکی نزد پدر و عموی خود هنر معرق و ترک بندی را فراگرفت و کم کم در این رشته از اساتید ممتاز گردید. از کارهای هنری او می توان به تجدید و ترمیم کاشی کاری مقبرة شیخ صفی الدین اردبیلی در اردبیل، کاشی کاری مقبرة کمال الملک در نیشابور، کاشی کاری مسجد شیخ لطف الله اصفهان و ترمیم کاشی کاری هنرستان هنرهای زیبای اصفهان اشاره کرد.
وی در اواخر عمر خود طرح های کاشی کاری دائی اش استاد حسین کاشی تراش را تجدید رسم فنی نموده و به صورت آلبومی درآورد که به همت دامادش برای استفاده آیندگان در اختیار ادارة فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت.
استاد علی سرانجام در 20 آذر1354ش در سن 72 سالگی وفات یافت و در تکیة سادات بهشتی به خاک سپرده شد.