آقا محمد حسین مذهب

آقا محمد حسین مذهب

شهرت :

مذهب
تاریخ وفات :
6/12/1333
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
فرزند آقا محمدعلی مذهب، صاحب تذکره «مدایح معتمدیه» است. محمدحسین فن تذهیب را نزد پدر و استاد محمدجواد مذهب آموخته، در نقاشی و ساختن قلمدان و تذهیب مهارت یافت. خط نسخ را خوب می نوشت و در شعر «همت» و «هلال» تخلص می کرد. او در 6 ذی الحجه 1333ق وفات نمود و در فضای بیرونیمقابل تکیه دفن شد.
مشروح زندگی نامه
از هنرمندان و نقاشان و ادباى قرن سیزدهم. پدرش آقا محمدعلى مذهب صاحب تذکرة «مدایح معتمدیه» بن ابوطالب اصفهانی است. به نوشته مآثروالآثار: «به اجماع معاصرین در صنعت تذهیب و صناعت شعر لاسیما غزل مقام استادى داشته، رسالة یخچالیه از اختراعات فکر بکر اوست».
فرزندش محمدحسین فن تذهیب را نزد پدر و استاد محمدجواد مذهب آموخت و در نقاشى و تذهیب و ساختن قلمدان مهارت و شهرت یافت. وی خط نسخ را نیز خوب مى نوشت. در شعر «همت» و «هلال» تخلص مى کرد.
از آثار او پنج بیت شعر به خط نستعلیق بر زمینة لاجوردى ایوان مقصوره (زیرساعت) مسجد سید اصفهان نوشته شده که ماده تاریخ آن چنین است:
چو شد معمور این معبد «هلال» از بهر تاریخش
بگفتا: «شد بناى کعبه ثانى باصفاهان»
هلال عمرى طولانى کرد و در سن بیش از صد سالگى در شب 6 ذیحجه 1333ق وفات نمود و در مقابل تکیة مادرشاهزاده دفن گردید. نوة دختری او علی ابریشمکار عبارت سنگ قبر او را تحریر کرده است.
در کنار او قبر بانو فرح سلطان فرزند ملا محمدباقر ابوالفقرا بن ملا محمدتقى جزى متوفى 7 رجب 1335ق است که به خط همان کاتب است و احتمالاً همسر هلال است.
سید عبدالحجة بلاغی در «تاریخ نائین» از آقا محمدعلی مذهب فرزند آقا محمدحسین نام برده، می نویسد: «مشربش خاکسار و از ارادتمندان مرحوم حقیقت دهکردی و فنش تذهیب توأم با نقاشی بود و از اساتید فن به شمار می رفت».
بلاغی سپس شرح مبسوطی از ملاقات خود با وی و ریاضت های عجیب او ذکر کرده و می نویسد که استاد ریاضتش شیخ فرج الله بوده است.
از آثار تذهیب وی تمثال مبارک حضرت رسول اکرم(ص) در حال مناجات، که در بالای آن معراج و در زیر آن فرشته ای ترسیم شده است، و کار دیگر شمایل مبارک حضرت امیر مؤمنان علی، علیه السلام، و حسنین به همراه سلمان و قنبر، هر دو نقاشی میرزا آقا امامی و تذهیب از میرزا محمدحسین است .