شیخ علی مشکوة

شیخ علی مشکوة

شهرت :

شیخ علی مشکوة
تاریخ وفات :
1369/03/22
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
عالم فقیه
فرزند زین العابدین،متولد1319ق در خوزان سده، عالم فقیه زاهد. در اصفهان، قم و نجف اشرف نزد علمایی همچون سیدمحمد نجف آبادی، شیخ عبدالکریم حائری وسید ابوالحسن اصفهانی تحصیل نموده، صاحب اجازه اجتهاد گردید. در اصفهان در مدارس صدر و چهارباغ به تدریس پرداخت. او عالمی زاهد و شب زنده دار بود، از وجوهات شرعیه استفاده نمی کرد و در امر به معروف و نهی از منکر ساعی بود. از آثار خیر او مدرسه علمیه مشکاتیهاست. ایشان از علمایی است که تشرف خدمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته است. وی در 22 خرداد 1369ش به رحمت ایزدى پیوست
مشروح زندگی نامه
فرزند زین العابدین، عالم فقیه زاهد. در سال 1319ق در خوزان سده به دنیا آمد. خواندن و نوشتن را در سده آموخت و برای ادامة تحصیل به اصفهان رفت و در مدرسة درب کوشک ساکن گردید. مقدمات را نزد حاج شیخ ابوالقاسم زفره ای، شرح لمعه را نزد حاج ملا حسینعلی صدیقینو معالم و مقداری از شرایع را نزد شیخ احمد مجتهد بیدآبادی فرا گرفت. پس از آن در مدرسة صدر بازار به تحصیل پرداخت. قوانین الاصول را نزد شیخ محمدحکیم خراسانی، مکاسب را نزد سید مهدی درچه ای، کفایه را نزد سید محمد نجف آبادی و فرائد را نزد سید مرتضی خراسانی آموخت و در این درس ها با عالم زاهد شیخ عبدالجواد جبل عاملی هم بحث بود.
پس از آن به شهر مقدس قم مهاجرت نمود و از محضر درس حاج شیخ عبدالکریم حائری بهره برد. شوارق را نیز در قم نزد سید احمد خوانساری تحصیل نمود.
با درگذشت شیخ عبدالکریم حائری وی به نجف اشرف مهاجرت نمود و مدت هفت سال در آن دیار مقدس به تحصیل پرداخت و از درس سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ محمدحسین غروی کمپانی و آقا ضیاءالدین عراقی بهره برد.
پس از بازگشت از نجف اشرف به قم عزیمت نموده، در درس سید حسین بروجردی شرکت کرد و بعد به دستور بروجردی به اصفهان می آمد و به درس خارج شیخ محمدرضا نجفی و سید علی نجف آبادی حاضر شده، از درس شوارق سید علی نجف آبادی بهره کافی برد.
شیخ علی مشکوة از سید ابوالحسن اصفهانی و آقا ضیاءالدین عراقی اجازة اجتهاد و از غروی کمپانی و شیخ عبدالکریم حائری اجازه تصدی امور حسبیه دریافت نمود.
شیخ محمدحسین غروی کمپانی در اجازة خود او را چنین ستوده است:«العالم العامل و الفاضل الکامل،مروج الاحکام و مصباح الظلام و صفوة الافاضل الاعلام، الورع التقی والمهذب الصفی جناب الشیخ علی الخوزانی الاصفهانی».
کمپانی در ادامه وجود او را از حسنات زمان بر شمرده و درجه والای او در عفاف و صلاح و سداد را ستوده است.
شیخ عبدالکریم حائری نیز او را از جمله متدینین و مشتغلین حوزة علمیه مبارکة قم شمرده که مدتی از عمر شریف خود را در تحصیل علوم دینیه و تکمیل اخلاق مرضیه صرف نموده و به حظی وافر از هر دو نائل شده است.
مشکوة پس از مراجعت به اصفهان در مدرسة صدر سکونت نمود و به تدریس در آنجا و مدرسة چهارباغ پرداخت. جمع زیادی از علما و فضلای قم و اصفهان از جمله شیخ اسدالله جوادی، سید محمد احمدی، امامی تیرانی، سید رضا میردامادی، شیخ حیدرعلی محقق، شیخ احمد جنتی، شیخ مرتضی مقتدایی، سید حسن امامی، شیخ مهدی مظاهری، میر سید علی میرلوحی و شیخ محمدحسن باقریان از شاگردان او محسوب می شوند. وی ایام هفته را در حجرة مدرسة صدر زندگی می کرد و روزهای پنجشنبه و جمعه به خمینی شهر می رفت و به اقامة جماعت و ارشاد مردم می پرداخت. وی در اصفهان در مسجد مریم بیگم اقامة جماعت می نمود. او عالمی زاهد و شب زنده دار بود، از وجوهات شرعیه استفاده نمی کرد و در امر به معروف و نهی از منکر ساعی بود. از آثار باقیه او مدرسة علمیة مشکاتیه است که به امر و اجازة سید حسین بروجردی بنا شد و نیز غسالخانه خوزان را در این میان می توان نام برد.
شیخ محمود مشکوة در مورد پدرش و ارتباط وی با شیخ محمدعلی اراکی چنین می گوید: «آیت الله اراکی و پدر من خیلی به هم علاقه داشتند و مأنوس شده بودند، به گونه ای که صیغة اخوت با هم خوانده بودند. آیت الله اراکی می فرمود: «زیر این قوه قمر من همین مرید و مراد را دارم».
از تألیفات وی: تقریرات دروس شیخ عبدالکریم حائری، آقا ضیاءالدین عراقی و سید ابوالحسن اصفهانی که در اواخر عمر تدوین نموده است؛ و «حاشیه بر کفایة الاصول» را می توان اشاره کرد.
وى پس از 91 سال زندگى پربار در روز سه شنبه 18 ذی القعده 1410ق/22خرداد 1369ش به رحمت ایزدى پیوست و در کنار مزار دامادش شهید مظلوم سید ابوالحسن شمس آبادى مدفون شد.

داستانها

تشرف جوان 17 ساله
حجت الاسلام نصر از شاگردان عالم فاضل زاهد مرحوم آیت الله شیخ علی مشکوة و از مدرسان حوزه علمیه مشکوة می-گوید: «آیت الله مشکوة ماجرای عجیبی که80 سال پیش و در مورد یک جوان 17 ساله و تشرفش به محضر امام زمان (عج) را تعریف می کرد. که ما بعد