میرزاابوطالب معین الشریعه

میرزاابوطالب معین الشریعه

شهرت :

معین الشریعه
تاریخ وفات :
1332/07/15
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
فرزند میرزا ابوالحسن بن شیخ محمّد شریف دزفولی، عالم فاضل، ساکن اصفهان بوده، جدش شیخ محمّد شریف دزفولی داماد سیّد صدرالدین عاملی بود که اولاد و اعقابش از دزفول به اصفهان مهاجرت نموده اند. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. او در 15مهر1332ق فوت و در تکیة مادرشاهزاده به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا ابوالحسن بن شیخ محمّد شریف دزفولی، عالم فاضل، ساکن اصفهان بوده، جدش شیخ محمّد شریف دزفولی داماد سیّد صدرالدین عاملی بود که اولاد و اعقابش از دزفول به اصفهان مهاجرت نموده اند. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. او در 15مهر1332ق فوت و در تکیة مادرشاهزاده به خاک سپرده شد.