بدری مهرآرام

بدری مهرآرام

شهرت :

مهرآرام
تاریخ وفات :
1360/01/26
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
شاعر
فرزند فرج الله، شاعرة دوران معاصر که متأسفانه شرح حال زندگی وی به دست نیامد.
وی سرانجام در 26 فروردین 1360ش در 18 سالگی فوت و در گلستان شهدا به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند فرج الله، شاعرة دوران معاصر که متأسفانه شرح حال زندگی وی به دست نیامد.
اشعاری که بر سنگ قبرش حک شده از سروده های خود اوست.
دردا در آسمان ستارة یلدای من نبود/شب طی شد و سپیدة فردای من نبود
باز آمدم به دیر خرابات و ای دریغرؤیای من نبود و فریدای من نبود
وی سرانجام در 26 فروردین 1360ش در 18 سالگی فوت و در گلستان شهدا به خاک سپرده شد.