آقا سید ابراهیم میرشفیعیان

آقا سید ابراهیم میرشفیعیان

شهرت :

میرشفیعیان
تاریخ وفات :
21/03/1370
مزار :
تکیه خلیلیان-دردشتی
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
عالم فاضل زاهد، از محضر علمای همچون ملا محمدحسین فشارکی و میرزا علی آقا شیرازی استفاده نمود. در زهد و تقوا معروف بوده، مشهور است که خدمت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رسیده است. وی در21 ربیع الاول 1370ق رحلت نمود. حاج آقا رحیم ارباب پس از اطلاع از فوت ایشان فرموده بود: سلمان فارسی اصفهان از دنیا رفت. فرزند ایشان فاضل متقی سید محمدعلی میرشفیعیان، از شاگردان پدرش و سید عطاءالله درب امامی بوده، در20 ربیع الاول1390ق فوت شد و در کنار پدر به خاک سپرده شد
مشروح زندگی نامه
در جوانی از سده لنجان به اصفهان آمد و در مدرسة نیم آورد ساکن شد و از محضر علمایی همچون آخوند ملا محمدحسین فشارکى و میرزا علی آقا شیرازی استفاده کرد. این عالم صالح در زهد و تقوا مشهور بود.
وقتى رضاخان به اصفهان آمد و به منزل آخوند فشارکى رفت، در بیت ایشان میر شفیعیان را دید که معمم است. رضاخان با تندى گفت: او چرا عمامه بر سر دارد؟ آخوند ملا محمدحسین فشارکى آهسته به او مى گوید: ایشان از اولیاء خداست و همانجا اجازة عمامة ایشان را از رضاخان مى گیرد.
از وقایعى که ایشان یک مرتبه در عمرشان فرموده و دیگر اظهار ننمود، تشرف ایشان خدمت حضرت بقیة الله الاعظم (عج) است که در سفر مشهد مقدس حاصل شده است. شبى ایشان براى نماز شب بیدار مى شود و هرچه جستجو مى کند، کبریت را نمى یابد. از حجرة مدرسه که همجوار صحن حضرت بوده، بیرون آمده و مبلغى اندک در جیب قبا داشته، لب حوض پایش لغزیده و پولها به درون حوض مى افتد. او وضو گرفته که کسى در مدرسه را به صدا در مى آورد و او را به نام سید ابراهیم صدا مى زند. در را باز مى کند، کسى پشت در مى گوید: حاج سید ابراهیم این پول را بگیر و کیسه پولت را لب طاقچه اطاق گذاشتم، کبریت هم فلان جا است. ایشان در مدرسه را بسته و بر مى گردد و ناگهان به خود مى آید که این وقت شب که بود؟ و چه شد؟
وی امام جماعت و مدرس مدرسة شفیعیه اصفهان بوده و جمعی از علما و طلاب اصفهان از محضر وی استفاده نمودند از جمله شاگردانش سید ابوالفضل جزایری، شیخ حیدرعلی محقق و شیخ محمدتقی فهامی را می توان اشاره کرد.
سید محمدابراهیم در 21 ربیع الاول 1370ق وفات یافت و در تکیة خلیلیان مدفون شد. حاج آقا رحیم ارباب پس از اطلاع از فوت ایشان فرموده بود: سلمان فارسى اصفهان از دنیا رفت.
فرزندش فاضل متقى سید محمدعلى میرشفیعیان از شاگردان پدرش و سید عطاءالله درب امامى، شیخ محمدحسن عالم نجف آبادى و حاج سید على مدرس نجف آبادى در 20 ربیع الاول1390ق وفات یافته و در کنار پدر بزرگوارش مدفون گردید.