عطاالله وصال دهقانی

عطاالله وصال دهقانی

شهرت :

دهقانی
تاریخ وفات :
1355/02/01
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
شاعر
فرزند علی اصغر وصال دهاقانی، شاعر و ادیب معاصر در سال 1274ش در دهاقان متولد شد. وی نزد پدر ادیب و دانشمند خود متخلص به «مهجور» و سایر فضلای دهاقان تحصیل کرد. او در ذوق عرفانی و طبع رسای شعری وارث پدر و مرهون وی بود. وصال در دوران حیات خویش به جمع آوری و ترتیب اشعار پدر همت گماشت و آن را در قالب دیوان «صبح وصال» به چاپ رسانید
او در سن 76 سالگی در اردیبهشت 1355ش در مسیر جادة دهاقان به اصفهان بر اثر تصادف اتومبیل مجروح شد و در 20 اردیبهشت آن سال وفات یافت و در تکیة لسان الارض (گلستان شهدا) مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند علی اصغر وصال دهاقانی، شاعر و ادیب معاصر در سال 1274ش در دهاقان متولد شد. وی نزد پدر ادیب و دانشمند خود متخلص به «مهجور» و سایر فضلای دهاقان تحصیل کرد. او در ذوق عرفانی و طبع رسای شعری وارث پدر و مرهون وی بود. وصال در دوران حیات خویش به جمع آوری و ترتیب اشعار پدر همت گماشت و آن را در قالب دیوان «صبح وصال» به چاپ رسانید
از اشعار اوست:
از بس ز هجر روی تو جانا گریستم/ امید زندگی به تو دارم که زیستم
از نیستی به عالم هستی چو آمدم/نشناختم هنوز خودم را که کیستم
از پرتو جمال تو ای آفتاب حسن/چون ذره از اشعة روی تو نیستم
او در سن 76 سالگی در اردیبهشت 1355ش در مسیر جادة دهاقان به اصفهان بر اثر تصادف اتومبیل مجروح شد و در 20 اردیبهشت آن سال وفات یافت و در تکیة لسان الارض (گلستان شهدا) مدفون شد.