سیدتقی هاشمی دهسرخی

سیدتقی هاشمی دهسرخی

شهرت :

هاشمی دهسرخی
تاریخ وفات :
18/07/1411
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
مدرس
فرزند سید حسین، در سال1302ش در روستای دهسرخ متولد شد. تحصیلات خود را تا دیپلم انجام داد و در حوزة علمیه اصفهان نزد شیخ عباسعلی ادیب حبیب آبادی، سید ابوالحسن شمس آبادی، سید حسین خادمی، سید محمدعلی صادقی و شیخ حسن صافی تحصیل علوم دینی نمود.
از خدمات ایشان بازسازی مسجد لسان الارض در تخت فولاد و اقامة جماعت در آنجا و احداث مسجد حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در همان حوالی بوده است.
سید تقی هاشمی در مدرسة صدربازار به تدریس برخی از دروس ادبیات و فقه مشغول بود. او عمر خود را در راه تبلیغ دین و بیان احکام و ذکر مصیبت حضرت سیدالشهدا، علیه السلام، گذراند و عالمی خلیق و مهربان و متواضع بود.
وی در 18 رجب 1411ق فوت و در گلستان شهدا به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید حسین، در سال1302ش در روستای دهسرخ متولد شد. تحصیلات خود را تا دیپلم انجام داد و در حوزة علمیه اصفهان نزد شیخ عباسعلی ادیب حبیب آبادی، سید ابوالحسن شمس آبادی، سید حسین خادمی، سید محمدعلی صادقی و شیخ حسن صافی تحصیل علوم دینی نمود.
از خدمات ایشان بازسازی مسجد لسان الارض در تخت فولاد و اقامة جماعت در آنجا و احداث مسجد حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در همان حوالی بوده است.
سید تقی هاشمی در مدرسة صدربازار به تدریس برخی از دروس ادبیات و فقه مشغول بود. او عمر خود را در راه تبلیغ دین و بیان احکام و ذکر مصیبت حضرت سیدالشهدا، علیه السلام، گذراند و عالمی خلیق و مهربان و متواضع بود.
وی در 18 رجب 1411ق فوت و در گلستان شهدا به خاک سپرده شد. فرزندش سید حسین هاشمی در جبهه های نبرد ایران و عراق به شهادت رسید و در همان محل مدفون شد.