علی باقری

علی باقری

شهرت :

باقری
تاریخ وفات :
12/08/1440
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس