محمدرضا حبيب اللهی

محمدرضا حبيب اللهی

شهرت :

حبیب اللهی
تاریخ وفات :
12/08/1440
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس

فرزند شیخ علی، در سال1337ش متولد شد. پدرش شیخ علی حبیب اللهی فرزند حسین، عالم فاضل و از شاگردان سید محمدرضا خراسانی، سید حسین خادمی و مجدالعلمای اصفهانی بود. در اصفهان به اقامه جماعت و ارشاد پرداخته، در روز جمعه 29 خرداد 1360ش فوت شد و در تکیه سیدالعراقین مدفون گردید.

محمدرضا از ابتدا تحت تعلیمات پدر قرار گرفت. در دوران تحصیل در دبیرستان، تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود، اما به سبب اوج گیری انقلاب و احساس نیاز از سفر منصرف شد و حضور فعالی در صحنه های مبارزات انقلابی پیدا کرد.
در تحصن منزل آیت الله خادمی، در سال1357ش از مهره های اصلی بود. وی فردی آینده نگر، خستگی ناپذیر، شجاع، صاحب نظر و کاردان و اهل عبادت و نماز شب بود. با پیروزی انقلاب اسلامی وارد كمیته دفاع شهری اصفهان شد و بعد برای ادامه تحصیل وارد مدرسه علمیه امام صادق اصفهان (چهارباغ) شد. پس از مدتی به سیستان و بلوچستان رفت. پیش از عملیات فرمانده کل قوا در سال 1360ش بر اثر جراحت شدید در آموزش رزمندگان دست راستش قطع شد. پس از عملیات طریق القدس مدتی معاونت عملیات سپاه اصفهان به وی واگذار شد. از عملیات فتح المبین تا والفجر مقدماتی پیوسته در جبهه حضور داشت.
وی كه یکی از توانمندترین و شجاع ترین فرماندهان دوران دفاع مقدس بود، سرانجام در 17بهمن1361ش در منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی به شهادت رسید و جسدش مفقود الاثر گردید.


مشروح زندگی نامه

فرزند شیخ علی، در سال1337ش متولد شد. پدرش شیخ علی حبیب اللهی فرزند حسین، عالم فاضل و از شاگردان سید محمدرضا خراسانی، سید حسین خادمی و مجدالعلمای اصفهانی بود. در اصفهان به اقامه جماعت و ارشاد پرداخته، در روز جمعه 29 خرداد 1360ش فوت شد و در تکیه سیدالعراقین مدفون گردید.

محمدرضا از ابتدا تحت تعلیمات پدر قرار گرفت. در دوران تحصیل در دبیرستان، تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود، اما به سبب اوج گیری انقلاب و احساس نیاز از سفر منصرف شد و حضور فعالی در صحنه های مبارزات انقلابی پیدا کرد. در تحصن منزل آیت الله خادمی، در سال1357ش از مهره های اصلی بود. وی فردی آینده نگر، خستگی ناپذیر، شجاع، صاحب نظر و کاردان و اهل عبادت و نماز شب بود. با پیروزی انقلاب اسلامی وارد كمیته دفاع شهری اصفهان شد و بعد برای ادامه تحصیل وارد مدرسه علمیه امام صادق اصفهان (چهارباغ) شد. پس از مدتی به سیستان و بلوچستان رفت. پیش از عملیات فرمانده کل قوا در سال 1360ش بر اثر جراحت شدید در آموزش رزمندگان دست راستش قطع شد. پس از عملیات طریق القدس مدتی معاونت عملیات سپاه اصفهان به وی واگذار شد. از عملیات فتحالمبین تا والفجر مقدماتی پیوسته در جبهه حضور داشت. وی كه یکی از توانمندترین و شجاع ترین فرماندهان دوران دفاع مقدس بود، سرانجام در 17بهمن1361ش در منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی به شهادت رسید و جسدش مفقود الاثر گردید.