سید محسن صفوی

سید محسن صفوی

شهرت :

سید محسن صفوی
تاریخ وفات :
12/08/1440
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس

فرزند سید عباس، در سال 1332ش در شهرضا به دنیا آمد.

 وی در رشته راه و ساختمان فارغ التحصیل شد. بدون وابستگی به گروهی خاص مبارزه خود را علیه رژیم پهلوی در روستاها و شهرهای کوچک مانند سمیرم و شهرضا شروع و دامنه فعالیت خود را گسترش داد.

با پیروزی انقلاب اسلامی، سید محسن مأمور تشکیل کمیته انقلاب اسلامی در شهرضا شد و به عنوان فرمانده کمیته انتخاب شد. با تشکیل سپاه پاسداران به فرمان امام خمینی شعبات سپاه در سمیرم و شهرضا به فرماندهی آقا محسن تشکیل گردید و 3 ماه فرماندهی سپاه سمیرم و شهرضا را برعهده داشت. سپس به عنوان مسؤول دفتر مهندسی وزارت سپاه در استان اصفهان انتخاب شد و سپس مسؤول قرارگاه صراط المستقیم شد که وی بعد از عملیات کربلای 5 جهت انجام مأموریتی از جبهه به تهران آمد و در هنگام بازگشت در 18بهمن1365 دچار سانحه هوایی شد و به شهادت رسید. پیکر سوخته این شهید در قطعه حمزه، ردیف7، شماره1 به خاک سپرده شد.

وی به نماز اول وقت بسیار اهمیت می داد و توکل او به خداوند زیاد بود. پشتکار عجیبی داشت و در کارها با اراده و شور و شوق و ابتکار عمل می کرد. وی اهل تفکر بود و همیشه در حال فکر و ذکر و یاد خدا بود. وی عاشق خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری، فرماندهی مهربان، یار فداکار و همراه و غمخوار نیروهای تحت امر خود بود. از ویژگی های او روحیه تواضع و مردم داری بود و دارای جاذبه قوی و دافعه در حد ضرورت بود. پناهگاه مردم محروم و مظلوم و مدافع عدالت بود.

 


مشروح زندگی نامه

فرزند سید عباس، در سال 1332ش در شهرضا به دنیا آمد.

 وی در رشته راه و ساختمان فارغ التحصیل شد. بدون وابستگی به گروهی خاص مبارزه خود را علیه رژیم پهلوی در روستاها و شهرهای کوچک مانند سمیرم و شهرضا شروع و دامنه فعالیت خود را گسترش داد.

با پیروزی انقلاب اسلامی، سید محسن مأمور تشکیل کمیته انقلاب اسلامی در شهرضا شد و به عنوان فرمانده کمیته انتخاب شد. با تشکیل سپاه پاسداران به فرمان امام خمینی شعبات سپاه در سمیرم و شهرضا به فرماندهی آقا محسن تشکیل گردید و 3 ماه فرماندهی سپاه سمیرم و شهرضا را برعهده داشت. سپس به عنوان مسؤول دفتر مهندسی وزارت سپاه در استان اصفهان انتخاب شد و سپس مسؤول قرارگاه صراط المستقیم شد که وی بعد از عملیات کربلای 5 جهت انجام مأموریتی از جبهه به تهران آمد و در هنگام بازگشت در 18بهمن1365 دچار سانحه هوایی شد و به شهادت رسید. پیکر سوخته این شهید در قطعه حمزه، ردیف7، شماره1 به خاک سپرده شد.

وی به نماز اول وقت بسیار اهمیت می داد و توکل او به خداوند زیاد بود. پشتکار عجیبی داشت و در کارها با اراده و شور و شوق و ابتکار عمل می کرد. وی اهل تفکر بود و همیشه در حال فکر و ذکر و یاد خدا بود. وی عاشق خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری، فرماندهی مهربان، یار فداکار و همراه و غمخوار نیروهای تحت امر خود بود. از ویژگی های او روحیه تواضع و مردم داری بود و دارای جاذبه قوی و دافعه در حد ضرورت بود. پناهگاه مردم محروم و مظلوم و مدافع عدالت بود.