ﺍﺣﻤﺪ ﻓﺮﻭﻏﯽ

ﺍﺣﻤﺪ ﻓﺮﻭﻏﯽ

شهرت :

فروغی
تاریخ وفات :
12/08/1440
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس