محمدجعفر نصراصفهانی

محمدجعفر نصراصفهانی

شهرت :

محمدجعفر نصراصفهانی
تاریخ وفات :
12/08/1440
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس

فرزند تقی، در سال 1339ش متولد شد. تحصیلاتش را تا مقطع دیپلم در اصفهان ادامه داد. در حوادث انقلاب اسلامی همزمان با تحصیل در دبیرستان با دوستانش به تظاهرات می ­رفت و علیه رژیم پهلوی به چاپ و تکثیر اطلاعیه و عکس امام مبادرت می ­کرد. پس از اخذ دیپلم در سال 1358ش به خدمت سربازی رفت و پس از طی دوره آموزشی اولیه در مرکز آموزش بیرجند به گروه44 توپخانه در اصفهان منتقل گردید. در پادگان اصفهان به سبب روحیه مذهبی و انقلابی که داشت، در فعالیت­های انجمن اسلامی مرکز آموزش توپخانه شرکت می­کرد. در این فعالیت­ها با شهید صیاد شیرازی و دیگر افسرانی که با ایشان همکاری می­کردند، آشنا شد. با شروع جنگ تحمیلی و در منطقه عملیاتی سوسنگرد حضور یافت و در این عملیات مجروح شد. به توصيه تيمسار صياد شيرازی و همکاران نزديک ايشان خدمت در ارتش را به عنوان شغل دائم خود انتخاب و در سال 1361ش وارد دانشکده افسری گرديد. در طول دانشجويي فردی کاردان، باهوش، با بينش مذهبی و سياسی بالا و دارای اخلاقی حسنه بود. در شرایط جنگ با این که مرکز توپخانه در زادگاه وی بود، رسته پیاده را که رزمی­ترین رسته بود انتخاب و دوره مقدماتی را در مرکز پیاده شیراز طی نمود. در مرداد 1365ش در پایان دوره آموزشی، محل خدمت خود را در لشکر28پیاده سنندج انتخاب کرد. این لشکر در دو جبهه داخلی با ضد انقلاب و دشمن بعثی درگیر جنگ بود و از یگانهای فعال ارتش بود. محمدجعفر پس از انتقال به آن یگان به عنوان فرمانده گروهان پیاده در خط مقدم مشغول به خدمت گردید. در سال 1367ش در عملیات رزمی در منطقه مریوان و پنجوین عراق شدیداً مجروح و به پشت جبهه منتقل شد، در همین زمان به واسطه تک شیمیایی دشمن بعثی، آلودگی شیمیایی نیز پیدا نمود. محمدجعفر پس از بهبودی در میان سال­های 1367 تا 1373ش در مشاغل گوناگون خدمت کرد. وی فرمانده­ای دلسوز و همسر و پدری مهربان بود و در کمک به دیگران پیشقدم بود. در راه پیروزی انقلاب و اسلام بسیار مصمم و پرتلاش بود. از اسراف و تبذیر پرهیز می ­کرد و همیشه سعی می­ کرد که زندگی ساده ­ای داشته باشد. او سرداری کارآزموده در جبهه ­های نبرد و عارفی پرهیزگار در جهاد اکبر بود و همواره در ذکر بود و حرص عجیبی به انجام اعمال مستحبی داشت.  سرانجام با تحمل درد و مجروحیت فراوان در 19آبان 1375ش به خیل شهدا پیوست. پیکر پاک این شهید در قطعه یوسف1، ردیف1، شماره14 به خاک سپرده شد.


مشروح زندگی نامه

فرزند تقی، در سال 1339ش متولد شد. تحصیلاتش را تا مقطع دیپلم در اصفهان ادامه داد. در حوادث انقلاب اسلامی همزمان با تحصیل در دبیرستان با دوستانش به تظاهرات می­رفت و علیه رژیم پهلوی به چاپ و تکثیر اطلاعیه و عکس امام مبادرت می­کرد. پس از اخذ دیپلم در سال 1358ش به خدمت سربازی رفت و پس از طی دوره آموزشی اولیه در مرکز آموزش بیرجند به گروه44 توپخانه در اصفهان منتقل گردید. در پادگان اصفهان به سبب روحیه مذهبی و انقلابی که داشت، در فعالیت­های انجمن اسلامی مرکز آموزش توپخانه شرکت می­کرد. در این فعالیت­ها با شهید صیاد شیرازی و دیگر افسرانی که با ایشان همکاری می­کردند، آشنا شد. با شروع جنگ تحمیلی و در منطقه عملیاتی سوسنگرد حضور یافت و در این عملیات مجروح شد. به توصيه تيمسار صياد شيرازی و همکاران نزديک ايشان خدمت در ارتش را به عنوان شغل دائم خود انتخاب و در سال 1361ش وارد دانشکده افسری گرديد. در طول دانشجويي فردی کاردان، باهوش، با بينش مذهبی و سياسی بالا و دارای اخلاقی حسنه بود. در شرایط جنگ با این که مرکز توپخانه در زادگاه وی بود، رسته پیاده را که رزمی­ترین رسته بود انتخاب و دوره مقدماتی را در مرکز پیاده شیراز طی نمود. در مرداد 1365ش در پایان دوره آموزشی، محل خدمت خود را در لشکر28پیاده سنندج انتخاب کرد. این لشکر در دو جبهه داخلی با ضد انقلاب و دشمن بعثی درگیر جنگ بود و از یگانهای فعال ارتش بود. محمدجعفر پس از انتقال به آن یگان به عنوان فرمانده گروهان پیاده در خط مقدم مشغول به خدمت گردید. در سال 1367ش در عملیات رزمی در منطقه مریوان و پنجوین عراق شدیداً مجروح و به پشت جبهه منتقل شد، در همین زمان به واسطه تک شیمیایی دشمن بعثی، آلودگی شیمیایی نیز پیدا نمود. محمدجعفر پس از بهبودی در میان سال­های 1367 تا 1373ش در مشاغل گوناگون خدمت کرد. وی فرمانده­ای دلسوز و همسر و پدری مهربان بود و در کمک به دیگران پیشقدم بود. در راه پیروزی انقلاب و اسلام بسیار مصمم و پرتلاش بود. از اسراف و تبذیر پرهیز می­کرد و همیشه سعی می­ کرد که زندگی ساده ­ای داشته باشد. او سرداری کارآزموده در جبهه ­های نبرد و عارفی پرهیزگار در جهاد اکبر بود و همواره در ذکر بود و حرص عجیبی به انجام اعمال مستحبی داشت.  سرانجام با تحمل درد و مجروحیت فراوان در 19آبان 1375ش به خیل شهدا پیوست. پیکر پاک این شهید در قطعه یوسف1، ردیف1، شماره14 به خاک سپرده شد.