شهید احمد محبی

شهید احمد محبی

شهرت :

محبی
تاریخ وفات :
1338/12/01
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس

فرزند رضا و طاهر بیگم در اول اسفند 1338ش در خانواده ای مذهبی در اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات خود را در رشته برق هنرستان انقلاب اسلامی ادامه داد و در سال 1359ش دیپلم گرفت.

وی در دوران تحصیل به علت فعالیت علیه رژیم پهلوی چندین بار دستگیر شد. وی در تظاهرات و راهپیمائیها با شور و هیجان گسترده شرکت می کرد.

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی مغازه الکتریکی باز کرد و مشغول کار شد و شبها نیز در محل نگهبانی می داد. زمانی که امام دستور تشکیل بسیج را صادر کرد، مسؤولیت بسیج محل را بر عهده گرفت.

پس از چند ماه فعالیت عازم کردستان شد. وی مدتی در شهر دیوان دره فعالیت می کرد و در آنجا به شدت مجروح شد که پس از چند عمل جراحی و استراحت تا حدودی بهبودی خود را به دست آورد. وی از افراد فعال بود و در آن زمان در محله مسجد نبود بنابراین تصمیم گرفت که روضه خوانی برپا کند و اهالی را جمع کرد و برای ساخت مسجد پول جمع آوری نمود و در زمینی که آقای بنکدار وقف کرده بودند، بنای مسجد را شروع کردند.

هنگامی که کلنگ مسجد بر زمین خورد، وی عازم مناطق عملیاتی جنوب شد و در عملیات طریق القدس در آبان 1360ش شرکت کرد و همراه با تیپ امام حسین(ع) در چزابه و سابله مستقر شد و در آزادسازی شهر بستان شرکت کرد. احمد از فرماندهان واحد ادوات لشکر امام حسین (ع) بود و در حماسه چزابه و مقاومت در برابر حملات سخت  دشمن بعثی به خوبی توانست توان و قدرت پیش روی دشمن را نابود کند. احمد در پاتک های زرهی دشمن بعثی عراق در منطقه سابله نیز به خوبی فعالیت کرد و باعث گردید که رزمندگان در نبردهای بسیار سخت شمال کرخه پیروز شوند.

شهادت:

 احمد پس از عملیات طریق القدس به همراه لشکر امام حسین (ع) و راهی منطقه عملیات فتح المبین شوند. در این عملیات پس از تصرف منطقه دشت عباس و جاده دهلران به دست رزمندگان اسلام و شروع پاتک های دشمن بعثی عراق، مسعود مسئولیت دفاع از جناح باغ شماره هفت را پذیرفت و در حالی که تلاش می کرد آتش مؤثر یاران خود را بر خط مقدم و جبهه در حال پیش روی دشمن متمرکز کند، در عملیات فتح المبین در دشت عباس در تاریخ 8/1/1361ش به لقاء حضرت دوست رسید. پیکر پاکش به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعه فرمانده کل قوا، ردیف9، شماره11 به خاک سپرده شد.

ویژگیهای اخلاقی شهید؛

 احمد از جمله افراد صرفه جو بود و در خوردن و پوشیدن بنهایت صرفه جویی می کرد و بسیار مرتب و منظم بود. در امر به معروف و نهی از منکر کوشا بود و سعی می کرد قبل از آن خود به حرفهایی که می زند عمل کند، و کارهایش را خودش انجام می داد. فرد خوش اخلاق و اجتماعی بود و همواره صله رحم را به جا می آورد.

 احمد اهل ریا نبود و به مراسم مذهبی توجه خاصی داشت و در اعیاد شیرینی پخش می کرد و در مراسم سوگواری نیز عزاداری می کرد.

حقوق ماهیانه اش را همیشه بین مستمندان تقسیم می کرد. روی حجاب و نماز تأکید زیادی داشت و اگر کسی نسبت به نماز کاهلی می کرد، او را نصیحت می کرد.

 وی به نماز جماعت و اول وقت و عزاداری اهل بیت (ع) توجه داشت.


مشروح زندگی نامه

فرزند رضا و طاهر بیگم در اول اسفند 1338ش در خانواده ای مذهبی در اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات خود را در رشته برق هنرستان انقلاب اسلامی ادامه داد و در سال 1359ش دیپلم گرفت.

وی در دوران تحصیل به علت فعالیت علیه رژیم پهلوی چندین بار دستگیر شد. وی در تظاهرات و راهپیمائیها با شور و هیجان گسترده شرکت می کرد.

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی مغازه الکتریکی باز کرد و مشغول کار شد و شبها نیز در محل نگهبانی می داد. زمانی که امام دستور تشکیل بسیج را صادر کرد، مسؤولیت بسیج محل را بر عهده گرفت.

پس از چند ماه فعالیت عازم کردستان شد. وی مدتی در شهر دیوان دره فعالیت می کرد و در آنجا به شدت مجروح شد که پس از چند عمل جراحی و استراحت تا حدودی بهبودی خود را به دست آورد. وی از افراد فعال بود و در آن زمان در محله مسجد نبود بنابراین تصمیم گرفت که روضه خوانی برپا کند و اهالی را جمع کرد و برای ساخت مسجد پول جمع آوری نمود و در زمینی که آقای بنکدار وقف کرده بودند، بنای مسجد را شروع کردند.

هنگامی که کلنگ مسجد بر زمین خورد، وی عازم مناطق عملیاتی جنوب شد و در عملیات طریق القدس در آبان 1360ش شرکت کرد و همراه با تیپ امام حسین(ع) در چزابه و سابله مستقر شد و در آزادسازی شهر بستان شرکت کرد. احمد از فرماندهان واحد ادوات لشکر امام حسین (ع) بود و در حماسه چزابه و مقاومت در برابر حملات سخت  دشمن بعثی به خوبی توانست توان و قدرت پیش روی دشمن را نابود کند. احمد در پاتک های زرهی دشمن بعثی عراق در منطقه سابله نیز به خوبی فعالیت کرد و باعث گردید که رزمندگان در نبردهای بسیار سخت شمال کرخه پیروز شوند.

شهادت:

 احمد پس از عملیات طریق القدس به همراه لشکر امام حسین (ع) و راهی منطقه عملیات فتح المبین شوند. در این عملیات پس از تصرف منطقه دشت عباس و جاده دهلران به دست رزمندگان اسلام و شروع پاتک های دشمن بعثی عراق، مسعود مسئولیت دفاع از جناح باغ شماره هفت را پذیرفت و در حالی که تلاش می کرد آتش مؤثر یاران خود را بر خط مقدم و جبهه در حال پیش روی دشمن متمرکز کند، در عملیات فتح المبین در دشت عباس در تاریخ 8/1/1361ش به لقاء حضرت دوست رسید. پیکر پاکش به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعه فرمانده کل قوا، ردیف9، شماره11 به خاک سپرده شد.

ویژگیهای اخلاقی شهید؛

 احمد از جمله افراد صرفه جو بود و در خوردن و پوشیدن بنهایت صرفه جویی می کرد و بسیار مرتب و منظم بود. در امر به معروف و نهی از منکر کوشا بود و سعی می کرد قبل از آن خود به حرفهایی که می زند عمل کند، و کارهایش را خودش انجام می داد. فرد خوش اخلاق و اجتماعی بود و همواره صله رحم را به جا می آورد.

 احمد اهل ریا نبود و به مراسم مذهبی توجه خاصی داشت و در اعیاد شیرینی پخش می کرد و در مراسم سوگواری نیز عزاداری می کرد.

حقوق ماهیانه اش را همیشه بین مستمندان تقسیم می کرد. روی حجاب و نماز تأکید زیادی داشت و اگر کسی نسبت به نماز کاهلی می کرد، او را نصیحت می کرد.

 وی به نماز جماعت و اول وقت و عزاداری اهل بیت (ع) توجه داشت.