شهید عباس محسنی

شهید عباس محسنی

شهرت :

محسنی
تاریخ وفات :
1334/09/04
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس

فرزند حسین و عصمت آقا در4 خرداد 1334ش در خانواده ای مذهبی و کشاورز در شهر حبیب آباد برخوار اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات خود را تا پایان دوره ابتدایی بیشتر ادامه نداد.

عباس به علت بیماری پدرش ناگزیر شد در کنار پدر به کار کشاورزی بپردازد. سپس در سال 1352ش به خدمت سربازی رفت، پس از خاتمة خدمت به کار کشاورزی ادامه داد.

با شروع انقلاب به مردم پیوست و در کنار آنها علیه رژیم پهلوی فعالیت کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام به کمک روستائیان شتافت و در برداشت گندم آنها را یاری کرد.

 عباس پس از جدایی طلبی گروهکهای کمونیستی در کردستان از طریق جهادسازندگی عازم آن دیار شد و پس از آن به عضویت سپاه درآمد و یک دوره آموزشی را سپری کرد و سپس بار دیگر به کردستان رفت و در گردان ضربت فعالیت خود را آغاز کرد.

با شروع جنگ تحمیلی در آبان1359ش به همراه عده ای از دلاورمردان گردان ضربت عازم منطقه جنوب شد و در خط شیر در روستای محمدیه در منطقة دارخوین مستقر شد. وی به همراه رضا رضایی و محمود پهلوان نژاد و عده ای دیگر از رزمندگان خط شیر برای عملیات در برابر نیروهای بعثی، تونلی را از سمت شمال به سمت جنوب طراحی کرد. آشنایی عباس با کندن قنات سبب شد تا مسئولیت اجرای این تونل بر عهده وی واگذار گردد.

عباس به اصفهان آمد و وسایل لازم را با چند نفر از مردم با خود به دارخوین آورد و طی سه ماه تلاش شبانه روزی با کمک رزمندگان تونل را آماده کرد.

عباس کشاورززاده ای بود که در خط شیر با عبادت و بندگی و راز و نیاز و همت بلند و کوشش و فداکاری به بلندترین قله های عرفان و سلوک رسید. وی در کندن تونل خط شیر آنقدر پیشگام بود که به «محسن کانال کن» معروف شد.

شهادت:

سرانجام عباس در عملیات فرمانده کل قوای دارخوین در 21خرداد1360 به شهادت رسید و پیکر پاکش به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعة طریق القدس، ردیف5، شماره26 به خاک سپرده شد.

خصوصیات اخلاقی شهید؛

وی فردی با بصیرت و دارای ذکاوت و باهوش بود انس خاصی با ائمه داشت که او را در راهش یاری می کرد. در آیات الهی و نشانه های الهی تفکر و تعمق می کرد. به خانواده اهمیت بسیار می داد تا جائی که برای بهبود معاش خانواده پا به پای پدر مشغول کار و فعالیت شد. کمک به مردم محروم را سرلوحه کارهای خود قرار داد و سعی در زدودن فقر از چهره مردم داشت.

فرازی از وصیتنامه شهید؛

آری مرگ موهبتی است الهی؛ یعنی اینکه اگر مرگ و مردن نبود جامعه از دور اصلی خود خارج می گشت و حالتهای گوناگون به خود می گرفت و  باید راهی را انتخاب کنیم که باعث سرافرازی باشد و راه من راهی است که رهبرش محمد(ص) بود و یاری کننده اش حضرت علی(ع) و انبیا به تمام معنا بر حق.

 درود بی نهایت به روان پاک شهیدان راه حق و درود بر آن دسته افرادی که احساس مسؤولیت در برابر رسالتی که به دوش هر فرد می باشد، می کنند و خالصانه از اسلام و قرآن و احکام و دستاوردهای انقلاب پاسداری می دهند. امکان ندارد ما بتوانیم کاری که شهیدان کرده اند بفهمیم مگر اینکه خودمان شهادت را لمس کرده باشیم.

 


مشروح زندگی نامه

محسنی، عباس؛

فرزند حسین و عصمت آقا در4 خرداد 1334ش در خانواده ای مذهبی و کشاورز در شهر حبیب آباد برخوار اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات خود را تا پایان دوره ابتدایی بیشتر ادامه نداد.

عباس به علت بیماری پدرش ناگزیر شد در کنار پدر به کار کشاورزی بپردازد. سپس در سال 1352ش به خدمت سربازی رفت، پس از خاتمة خدمت به کار کشاورزی ادامه داد.

با شروع انقلاب به مردم پیوست و در کنار آنها علیه رژیم پهلوی فعالیت کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام به کمک روستائیان شتافت و در برداشت گندم آنها را یاری کرد.

 عباس پس از جدایی طلبی گروهکهای کمونیستی در کردستان از طریق جهادسازندگی عازم آن دیار شد و پس از آن به عضویت سپاه درآمد و یک دوره آموزشی را سپری کرد و سپس بار دیگر به کردستان رفت و در گردان ضربت فعالیت خود را آغاز کرد.

با شروع جنگ تحمیلی در آبان1359ش به همراه عده ای از دلاورمردان گردان ضربت عازم منطقه جنوب شد و در خط شیر در روستای محمدیه در منطقة دارخوین مستقر شد. وی به همراه رضا رضایی و محمود پهلوان نژاد و عده ای دیگر از رزمندگان خط شیر برای عملیات در برابر نیروهای بعثی، تونلی را از سمت شمال به سمت جنوب طراحی کرد. آشنایی عباس با کندن قنات سبب شد تا مسئولیت اجرای این تونل بر عهده وی واگذار گردد.

عباس به اصفهان آمد و وسایل لازم را با چند نفر از مردم با خود به دارخوین آورد و طی سه ماه تلاش شبانه روزی با کمک رزمندگان تونل را آماده کرد.

عباس کشاورززاده ای بود که در خط شیر با عبادت و بندگی و راز و نیاز و همت بلند و کوشش و فداکاری به بلندترین قله های عرفان و سلوک رسید. وی در کندن تونل خط شیر آنقدر پیشگام بود که به «محسن کانال کن» معروف شد.

شهادت:

سرانجام عباس در عملیات فرمانده کل قوای دارخوین در 21خرداد1360 به شهادت رسید و پیکر پاکش به اصفهان منتقل و در گلستان شهدای اصفهان، قطعة طریق القدس، ردیف5، شماره26 به خاک سپرده شد.

خصوصیات اخلاقی شهید؛

وی فردی با بصیرت و دارای ذکاوت و باهوش بود انس خاصی با ائمه داشت که او را در راهش یاری می کرد. در آیات الهی و نشانه های الهی تفکر و تعمق می کرد. به خانواده اهمیت بسیار می داد تا جائی که برای بهبود معاش خانواده پا به پای پدر مشغول کار و فعالیت شد. کمک به مردم محروم را سرلوحه کارهای خود قرار داد و سعی در زدودن فقر از چهره مردم داشت.

فرازی از وصیتنامه شهید؛

آری مرگ موهبتی است الهی؛ یعنی اینکه اگر مرگ و مردن نبود جامعه از دور اصلی خود خارج می گشت و حالتهای گوناگون به خود می گرفت و  باید راهی را انتخاب کنیم که باعث سرافرازی باشد و راه من راهی است که رهبرش محمد(ص) بود و یاری کننده اش حضرت علی(ع) و انبیا به تمام معنا بر حق.

 درود بی نهایت به روان پاک شهیدان راه حق و درود بر آن دسته افرادی که احساس مسؤولیت در برابر رسالتی که به دوش هر فرد می باشد، می کنند و خالصانه از اسلام و قرآن و احکام و دستاوردهای انقلاب پاسداری می دهند. امکان ندارد ما بتوانیم کاری که شهیدان کرده اند بفهمیم مگر اینکه خودمان شهادت را لمس کرده باشیم.