شهید ابراهیم نصرآزادانی

شهید ابراهیم نصرآزادانی

شهرت :

شهید ابراهیم نصرآزادانی
تاریخ وفات :
1338/01/02
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس