شهید احمدرضا نعمتی

شهید احمدرضا نعمتی

شهرت :

نعمتی
تاریخ وفات :
1336/02/01
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس