شهید حسن عرب

شهید حسن عرب

شهرت :

شهید حسن عرب
تاریخ وفات :
1326/09/24
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس

فرزند ابوالقاسم و مادرش حبه سلطان 24 آذر 1326ش در خانواده ای مذهبی و مستضعف در اصفهان متولد شد.

حسن تحصیلاتش را تا مقطع سوم دبیرستان ادامه داد و سپس وارد عرصه کار و فعالیت شد. با شروع حوادث انقلاب اسلامی در تظاهرات و راهپیمائیها علیه رژیم پهلوی حضور فعال و گسترده داشت. 

پایگاه اصلی وی مسجد محل و مساجد دیگر بود. حسن همواره می کوشید تا دیگران را نسبت به مسائل مذهبی آشنا کند و معتقد بود که انسان باید از کبر و غرور دوری کند. حسن 3 فرزندنش را به نماز اول وقت و شرکت در تمامی صحنه های انقلاب تشویق می کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عضویت این ارگان درآمد و با شروع جنگ تحمیلی بعد از فراگیری یک دوره آموزش عقیدتی، نظامی ابتدا به جبهه جنوب رفت و با گسترش ناآرامیها در کردستان به این منطقه رفت و در چندین عملیات مهم در کردستان شرکت کرد.

حسن در یک عملیات که در حال حمل همرزم مجروح خود لرستانی به عقب بود، مجروح شد و پس از بهبودی به منطقه بازگشت. وی در 15 فروردین1361ش به عنوان مسئول محور «باینجوب» انتخاب شد.

سپس مسؤول عملیات سپاه دیواندره بود و در تاریخ16/1/1362 برای مبارزه با گروهک کومله و دمکرات با همرزمانش به عملیات باینجوب در محور بانه و دیواندره رفتند و در تاریخ 3/3/1362ش در « عملیات بعثت » به دست گروهک کومله به شهادت رسید. پیکر پاک این شهید به اصفهان منتقل در شب تولد امام زمان(عج) در گلستان شهدای اصفهان، قطعه ثامن، رديف4، شمارة53 به خاك سپرده شد.


مشروح زندگی نامه

فرزند ابوالقاسم و مادرش حبه سلطان 24 آذر 1326ش در خانواده ای مذهبی و مستضعف در اصفهان متولد شد.

حسن تحصیلاتش را تا مقطع سوم دبیرستان ادامه داد و سپس وارد عرصه کار و فعالیت شد. با شروع حوادث انقلاب اسلامی در تظاهرات و راهپیمائیها علیه رژیم پهلوی حضور فعال و گسترده داشت. 

پایگاه اصلی وی مسجد محل و مساجد دیگر بود. حسن همواره می کوشید تا دیگران را نسبت به مسائل مذهبی آشنا کند و معتقد بود که انسان باید از کبر و غرور دوری کند. حسن 3 فرزندنش را به نماز اول وقت و شرکت در تمامی صحنه های انقلاب تشویق می کرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عضویت این ارگان درآمد و با شروع جنگ تحمیلی بعد از فراگیری یک دوره آموزش عقیدتی، نظامی ابتدا به جبهه جنوب رفت و با گسترش ناآرامیها در کردستان به این منطقه رفت و در چندین عملیات مهم در کردستان شرکت کرد.

حسن در یک عملیات که در حال حمل همرزم مجروح خود لرستانی به عقب بود، مجروح شد و پس از بهبودی به منطقه بازگشت. وی در 15 فروردین1361ش به عنوان مسئول محور «باینجوب» انتخاب شد.

سپس مسؤول عملیات سپاه دیواندره بود و در تاریخ16/1/1362 برای مبارزه با گروهک کومله و دمکرات با همرزمانش به عملیات باینجوب در محور بانه و دیواندره رفتند و در تاریخ 3/3/1362ش در « عملیات بعثت » به دست گروهک کومله به شهادت رسید. پیکر پاک این شهید به اصفهان منتقل در شب تولد امام زمان(عج) در گلستان شهدای اصفهان، قطعه ثامن، رديف4، شمارة53 به خاك سپرده شد.