شهید عباس کمال پور

شهید عباس کمال پور

شهرت :

کمال پور
تاریخ وفات :
1335/07/26
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس

فرزند محمدکریم و مادرش ایران به تاریخ26/7/1335 در اصفهان متولد شد.

وی دو ساله بود كه با خانواده خود به تهران رفت و در آنجا ساكن شد. دوران تحصیل ابتدایی را در مدرسه شیخ طوسی گذراند و دبیرستان را در دارالفنون به پایان برد و به خدمت سربازی رفت.

با فرمان امام خمینی مبنی بر فرار سربازان از پادگان ها از پادگان عجب شیر، آذر شهر فرار كرد و به تهران آمد و به یاری مردم شتافت و فعالیتهای زیادی در تظاهرات و راهپیمایی ها انجام داد و در گرفتن پادگانها و صدا و سیما نقش مؤثری داشت.

 با پیروزی انقلاب اسلامی وارد كمیته انقلاب اسلامی شد، با درگیریها در منطقه كردستان عازم آن خطه شد و مدتی را نیز با دكتر چمران گذراند تا اینكه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شروع شد و چون از حساسیت خاصی برخوردار بود به اصفهان آمد و از طرف بسیج مسجد امام علی علیه السلام عازم جبهه شد.

وی در تشكیل واحد زرهی لشكر امام حسین(علیه السلام ) یار و همراه شهید رضا عسگری بنیانگذار زرهی در سپاه بود و با استعداد و مدیریت و لیاقتی كه از خود نشان می داد، مسؤولیتهای به او محول شد. در عملیات محرم فرماندهی یكی از گروهانها را در اختیار داشت و توانستند تانكهای زیادی را به غنیمت بگیرند كه خود در غنی كردن گردان زرهی مؤثر بود. هنگامی كه یگان دریایی تشكیل شد به دلیل نیاز وی در یگان دریایی، حاج حسین خرازی فرماندهی یكی از واحدهای یگان دریایی را به او محول كرد و با استعدادی كه داشت در منسجم و منظم كردن این واحد نقش مؤثری داشت و نیروهای ورزیده ای را تربیت كرد.

این فرمانده شجاع در بسیاری از عملیات دوران دفاع مقدس حماسه آفرید و در عملیات فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، محرم، والفجر2و4 و خیبر حضور داشت.

وی شجاعت زیادی در عملیات بدر از خود نشان داد و هنگامی كه جنگ به خشكی كشیده شد از طرف حاج حسین خرازی به گردان امام حسین(علیه السلام) آمد و مسؤولیت خود را در آنجا ادامه داد و سپس فرمانده گردان امام حسن(علیه السلام) شد. در این مدت چندین با مجروح شد و همیشه با دست و پای باند پیچی شده و گچ گرفته شده به منطقه جنگی می رفت و اعتقاد داشت كه جبهه ها نباید خالی بماند وی چندین بار به سختی مجروح شد و تا مرز شهادت پیش رفت. وی در عملیات والفجر8 و آزادسازی فاو و در عملیات کربلای4 حضور داشت.

شهادت:

 سرانجام در عملیات كربلای 5 در منطقه شلمچه كانال ماهی در خاك عراق در تاریخ7/12/65 هنگامی كه عملیات با موفقیت انجام شد بر اثر اصابت تركش بر پیشانی به شهادت رسید و در گلستان شهدای اصفهان، قطعه کربلای 5، ردیف3، شماره10 به خاك سپرده شد.


مشروح زندگی نامه

 

فرزند محمدکریم و مادرش ایران به تاریخ26/7/1335 در اصفهان متولد شد.

وی دو ساله بود كه با خانواده خود به تهران رفت و در آنجا ساكن شد. دوران تحصیل ابتدایی را در مدرسه شیخ طوسی گذراند و دبیرستان را در دارالفنون به پایان برد و به خدمت سربازی رفت.

با فرمان امام خمینی مبنی بر فرار سربازان از پادگان ها از پادگان عجب شیر، آذر شهر فرار كرد و به تهران آمد و به یاری مردم شتافت و فعالیتهای زیادی در تظاهرات و راهپیمایی ها انجام داد و در گرفتن پادگانها و صدا و سیما نقش مؤثری داشت.

 با پیروزی انقلاب اسلامی وارد كمیته انقلاب اسلامی شد، با درگیریها در منطقه كردستان عازم آن خطه شد و مدتی را نیز با دكتر چمران گذراند تا اینكه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شروع شد و چون از حساسیت خاصی برخوردار بود به اصفهان آمد و از طرف بسیج مسجد امام علی علیه السلام عازم جبهه شد.

وی در تشكیل واحد زرهی لشكر امام حسین(علیه السلام ) یار و همراه شهید رضا عسگری بنیانگذار زرهی در سپاه بود و با استعداد و مدیریت و لیاقتی كه از خود نشان می داد، مسؤولیتهای به او محول شد. در عملیات محرم فرماندهی یكی از گروهانها را در اختیار داشت و توانستند تانكهای زیادی را به غنیمت بگیرند كه خود در غنی كردن گردان زرهی مؤثر بود. هنگامی كه یگان دریایی تشكیل شد به دلیل نیاز وی در یگان دریایی، حاج حسین خرازی فرماندهی یكی از واحدهای یگان دریایی را به او محول كرد و با استعدادی كه داشت در منسجم و منظم كردن این واحد نقش مؤثری داشت و نیروهای ورزیده ای را تربیت كرد.

این فرمانده شجاع در بسیاری از عملیات دوران دفاع مقدس حماسه آفرید و در عملیات فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، محرم، والفجر2و4 و خیبر حضور داشت.

وی شجاعت زیادی در عملیات بدر از خود نشان داد و هنگامی كه جنگ به خشكی كشیده شد از طرف حاج حسین خرازی به گردان امام حسین(علیه السلام) آمد و مسؤولیت خود را در آنجا ادامه داد و سپس فرمانده گردان امام حسن(علیه السلام) شد. در این مدت چندین با مجروح شد و همیشه با دست و پای باند پیچی شده و گچ گرفته شده به منطقه جنگی می رفت و اعتقاد داشت كه جبهه ها نباید خالی بماند وی چندین بار به سختی مجروح شد و تا مرز شهادت پیش رفت. وی در عملیات والفجر8 و آزادسازی فاو و در عملیات کربلای4 حضور داشت.

شهادت:

 سرانجام در عملیات كربلای 5 در منطقه شلمچه كانال ماهی در خاك عراق در تاریخ7/12/65 هنگامی كه عملیات با موفقیت انجام شد بر اثر اصابت تركش بر پیشانی به شهادت رسید و در گلستان شهدای اصفهان، قطعه کربلای 5، ردیف3، شماره10 به خاك سپرده شد.

فرازی از وصیت نامه شهید؛

... «ای عزیزان، بدانید كه دشمن تنها با سپاه و قوای رزمی و ترور سیاسی و شخصیتی وارد كارزار نمی شود، بلكه اساس ضربت را با مبارزه منفی در دراز مدت و بصورت دوست و دایه عزیز از مادر بر پیكی نهضت وارد می آورد. دوستان و برادرانم، به خاطر اسلام و ابقای حیثیت دینی و مذهبی خود باید مقاوم و پابرجا بایستیم و مبارزه كنیم و از تمام علایق خود در این راه دست برداریم، منافع انقلاب را بر نفع شخصی ترجیح دهیم و مشكلات را به جان خریدار باشیم».

سیره شهید؛

 عباس انسان باجرأت و جسارت بود. نقل می کنند روزی در حال خاکریز زدن بود که به سوی او تیراندازی شد ولی او بی مهابا بیل لودر را پر از خاک کرده و به سوی سنگری که در حال آتش افروزی بود حرکت می کند و بدین وسیله عملیات خاکریز زدن ادامه می یابد. وی همواره در حال ذکر و عبادت بود و در سلام کردن بر دیگران سبقت می گرفت. همواره در سخت ترین مأموریتها را می پذیرفت.