سردار شهید رسول آقا علی رؤیا

سردار شهید رسول آقا علی رؤیا

شهرت :

آقا علی رؤیا
تاریخ وفات :
1339/01/02
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس

       رسول، فرزند باقر آقا علی رؤیا، دوم فروردین  1339ش در اصفهان در خانواده ای متدین  دیده به جهان گشود. از كودكی همیشه به فكر مستمندان و درماندگان بود و به كمك آنها می شتافت. در كنار تحصیلات خود به كار اشتغال داشت تا بتواند مخارج تحصیلش را فراهم كند؛ در ضمن به مؤسسه های خیریه نیز كمك می كرد. وی از همان دوران به خاندان عصمت، طهارت و مخصوصاً سالار شهیدان امام حسین(ع) بسیار ارادت می ورزید و در مجالس سوگواری و هیأتهای مذهبی كه به خاطراین بزرگواران برگزار می شد، شركت می جست.

با شروع انقلاب اسلامی، در تظاهرات و راهپیماییهای میلیونی امّت مسلمان شركت می کرد. با شهامت زیاد همیشه در خط اول تظاهرات بود و در عاشورای 1357ش كه مزدوران شاه، به زور خواستار نصب عکس شاه توسط مردم بودند، رسول با شجاعت و ایمان به خدا در مقابل چشم آنها عكسهای این خائنان به ملت و اسلام را پاره  می كرد و چندین مرتبه نیز توسط مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

    پس از پیروزی انقلاب اسلامی و باشروع جنگ تحمیلی، با دیدن خوابی که مولایش امام حسین(ع) در آن خواب به وی می فرمایند به جبهه بیا، و به خاطر علاقه ای که خود در جهت مبارزه و دفاع از میهن اسلامی داشت، عازم جبهه های جنگ تحمیلی گردید و در گردان تخریب لشكر14 امام حسین(ع) مشغول خدمت شد. خدمات او به اسلام شبانه روزی بود.

 اعتقادش این بود که: « تا زنده ایم باید برای اسلام كار كنیم و راه سرور شهیدان را بگیریم تا اسلام به پیروزی نهایی برسد ».

    شهادت:

پس از مدتی حضور فعال و مستمر در جبهه های نبرد، در تاریخ 5/7/1361ش پیكرش در نزدیكی پاسگاه زید بر اثر انفجار مین ضد تانك قطعه قطعه شد و به شهادت رسید. پیکر آن شهید در گلستان شهدای اصفهان، قطعه رمضان، ردیف4، شماره 35 به خاك سپرده شد.

 


مشروح زندگی نامه

       رسول، فرزند باقر آقا علی رؤیا، دوم فروردین  1339ش در اصفهان در خانواده ای متدین  دیده به جهان گشود. از كودكی همیشه به فكر مستمندان و درماندگان بود و به كمك آنها می شتافت. در كنار تحصیلات خود به كار اشتغال داشت تا بتواند مخارج تحصیلش را فراهم كند؛ در ضمن به مؤسسه های خیریه نیز كمك می كرد. وی از همان دوران به خاندان عصمت، طهارت و مخصوصاً سالار شهیدان امام حسین(ع) بسیار ارادت می ورزید و در مجالس سوگواری و هیأتهای مذهبی كه به خاطراین بزرگواران برگزار می شد، شركت می جست.

با شروع انقلاب اسلامی، در تظاهرات و راهپیماییهای میلیونی امّت مسلمان شركت می کرد. با شهامت زیاد همیشه در خط اول تظاهرات بود و در عاشورای 1357ش كه مزدوران شاه، به زور خواستار نصب عکس شاه توسط مردم بودند، رسول با شجاعت و ایمان به خدا در مقابل چشم آنها عكسهای این خائنان به ملت و اسلام را پاره  می كرد و چندین مرتبه نیز توسط مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

    پس از پیروزی انقلاب اسلامی و باشروع جنگ تحمیلی، با دیدن خوابی که مولایش امام حسین(ع) در آن خواب به وی می فرمایند به جبهه بیا، و به خاطر علاقه ای که خود در جهت مبارزه و دفاع از میهن اسلامی داشت، عازم جبهه های جنگ تحمیلی گردید و در گردان تخریب لشكر14 امام حسین(ع) مشغول خدمت شد. خدمات او به اسلام شبانه روزی بود.

 اعتقادش این بود که: « تا زنده ایم باید برای اسلام كار كنیم و راه سرور شهیدان را بگیریم تا اسلام به پیروزی نهایی برسد ».

    شهادت:

پس از مدتی حضور فعال و مستمر در جبهه های نبرد، در تاریخ 5/7/1361ش پیكرش در نزدیكی پاسگاه زید بر اثر انفجار مین ضد تانك قطعه قطعه شد و به شهادت رسید. پیکر آن شهید در گلستان شهدای اصفهان، قطعه رمضان، ردیف4، شماره 35 به خاك سپرده شد.

فـرازی از وصیت نامـه شهید:

    دلم می خواهد كه در جبهه و در هنگام جهاد بمیرم، نه در بستر و ... مدتها است كه به انتظار شهادت كه همان راه انبیاء است، نشسته ام. برای من گریه نكنید، بلكه فقط برای اهل بیت امام حسین(ع) گریه كنید. برای اینكه اسلام پشتیبان ماست. ما پیروزیم برای اینكه ایمان داریم، ما پیروزیم برای اینكه شهادت را در آغوش می گیریم .