مرتضی جوادی

مرتضی جوادی

شهرت :

مرتضی جوادی
تاریخ وفات :
1360/07/17
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس

 

در سال1340ش به دنیا آمد. پدرش آیت الله شیخ اسدالله جوادی، عالم فاضل وارسته، متولد 1305ش، از علمای انقلابی و از شاگردان حاج آقا رحیم ارباب، شیخ احمد فیاض وسید ابوالحسن شمس آبادی است. ایشان در اصفهان در مسجد جامع گورتان به اقامه جماعت و ارشاد مشغول است و سفرهای تبلیغی زیادی نیز به مناطق مختلف کشور داشته است. همچنین آثاری از معظم له به رشته تحریر درآمده است.

 مرتضی، که در رشته اقتصاد تحصیل می نمود، با راهنمایی برادر، برای تحصیل به آمریکا رفت. مدت هشت ماه در آن جا بود و هنگام برگشتن با روحیه ای خاص معنوی، وارد حوزه علمیه شد. هنگامی که مسئولیت خود را دفاع از حریم اسلام و نظام اسلامی دید، به جبهه رفت. از خصوصیات اخلاقی او شجاعت عجیب و مثال زدنی او و نیز سادگی و صفای ذاتی او بود. در اولین روزهای تشکیل جبهه دارخوین به منطقه رفت و چون مدتی در خارج از کشور بود مورد توجه بچه های جنگ قرار داشت. مرتضی تحت تأثیر شخصیت شهید بهشتی بود و در بین نیروها معروف بود، که عاشق بهشتی است. در عملیات فرمانده کل قوا حضوری مؤثر داشت و قبل از عملیات ثامن الائمه به سردار بنی لوحی گفته بود که فردا شهید می شوم. سردار بنی لوحی می نویسد: «با مجروحیت او بسیار خوشحال شدم. اما خواست خدا بود که او را با هواپیمایی به تهران منتقل کردند که سقوط کرد و همراه با فرماندهان عالی جنگ و حدود یکصد نفر دیگر به شهادت رسید». او در5 مهرماه 1360ش به شهادت رسید و در قطعه محرم به خاک سپرده شد.


مشروح زندگی نامه

 

در سال1340ش به دنیا آمد. پدرش آیت الله شیخ اسدالله جوادی، عالم فاضل وارسته، متولد 1305ش، از علمای انقلابی و از شاگردان حاج آقا رحیم ارباب، شیخ احمد فیاض وسید ابوالحسن شمس آبادی است. ایشان در اصفهان در مسجد جامع گورتان به اقامه جماعت و ارشاد مشغول است و سفرهای تبلیغی زیادی نیز به مناطق مختلف کشور داشته است. همچنین آثاری از معظم له به رشته تحریر درآمده است.

 مرتضی، که در رشته اقتصاد تحصیل می نمود، با راهنمایی برادر، برای تحصیل به آمریکا رفت. مدت هشت ماه در آن جا بود و هنگام برگشتن با روحیه ای خاص معنوی، وارد حوزه علمیه شد. هنگامی که مسئولیت خود را دفاع از حریم اسلام و نظام اسلامی دید، به جبهه رفت. از خصوصیات اخلاقی او شجاعت عجیب و مثال زدنی او و نیز سادگی و صفای ذاتی او بود. در اولین روزهای تشکیل جبهه دارخوین به منطقه رفت و چون مدتی در خارج از کشور بود مورد توجه بچه های جنگ قرار داشت. مرتضی تحت تأثیر شخصیت شهید بهشتی بود و در بین نیروها معروف بود، که عاشق بهشتی است. در عملیات فرمانده کل قوا حضوری مؤثر داشت و قبل از عملیات ثامن الائمه به سردار بنی لوحی گفته بود که فردا شهید می شوم. سردار بنی لوحی می نویسد: «با مجروحیت او بسیار خوشحال شدم. اما خواست خدا بود که او را با هواپیمایی به تهران منتقل کردند که سقوط کرد و همراه با فرماندهان عالی جنگ و حدود یکصد نفر دیگر به شهادت رسید». او در5 مهرماه 1360ش به شهادت رسید و در قطعه محرم به خاک سپرده شد.