شهید ابراهیم جعفرزاده

شهید ابراهیم جعفرزاده

شهرت :

جعفرزاده
تاریخ وفات :
15/01/1441
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس

 

     فرزند ابوالقاسم در 22 اسفند 1339ش در شهر اصفهان متولد شد و در محیط مذهبی پرورش یافت. از همان دوران كودكی همراه با تحصیل، در نزد پدر مشغول به كار شد. دوران نوجوانی اش همزمان با اوج گیری مبارزات انقلابی علیه رژیم پهلوی بود. از سن 16 سالگی وارد جریانات سیاسی شده و در تظاهرات شركت می كرد و با تشكیل محافل سیاسی، سازماندهی و برپایی تظاهرات را در محله خودشان رهبری  می كرد

    بعـد از پیـروزی انقلاب اسـلامی نقش مهمـی در تشكیل كمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی داشت. همزمان با فعالیت های فرهنگی و تبلیغات مذهبی، به برپایی جلسات آموزش قرآن در منازل و مساجد همّت گماشت.وی مسئولیت تحقیقات دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان را بر عهده داشت.

با شروع جنگ تحمیلی عازم منطقه شد. در سال 1360ش برای انجام مأموریت به پاوه اعزام گردید و آن جا بود كه به قید قرعه برای زیارت خانه خدا برگزیده شد. وی در ابتدا به خاطر وضعیت جنگ حاضر  نمی شد كه به مكه برود ولی با اصرارخانواده عازم حج شد و در آن جا ایمان به خدا، قلبش را زلال تر از قبل نمود و پس از بازگشت از حج به جبهه های جنوب رفت و در عملیات فتح المبین حضور یافت و فرماندهی یكی از یگان های لشگر امام حسین(ع) را برعهده گرفت و پس از آن به فرماندهی زرهی قرارگاه نصر منصوب شد.

پس از مدتی با پذیرش مسئولیت طرح و برنامه لشكر30 زرهی، تلاش خود را بیشتر كرد و در عملیات  بیت المقدس حضوری چشم گیر داشت.

    او همواره با تیزبینی و درایتی خاص اوضاع منطقه را بررسی می نمود و با شناسایی دقیق، بهترین طرح را برای عملیات ارائه می داد. وی  فردی آرام و متین و با حوصله بود و سخنان گرم و دلنشین او رزمندگان را دلگرمی می داد و حتی در بدترین شرایط جنگی آرامش خود را حفظ می كرد و موجب آرامش نیروها و هم رزمانش بود. آن چنان كه گویی نفسش چون دم عیسی جان تازه ای به آن ها می بخشید.

وی نمونه اخلاق بود و خشوع و سادگی اش زبانزد خاص و عام و اگر كسی او را  نمی شناخت گمان می كرد او یك بسیجی ساده است.

    با مطالعه تجربیات جنگی كشورهای مختلف، سعی می نمود سطح علمی نظامی خود را ارتقا بخشد. درایت عجیبی در امور نظامی داشت و مسئول طرح و برنامه عملیات بود.

    هنگامی كه در عملیات خیبر جزیره مجنون تصرف شد، با پیشنهاد مناسب و دقیق، لشكر30 زرهی سپاه را در جزیره مستقر كرد و آن را پشتوانه محكمی جهت حفظ منطقه می دانست.

همچنیـن در عملیـات  محـرم، والفجر مقدماتی والفجرهای1-2-3-4  سرعت عمل، آگاهی و کارایی اش بر همه ثابت شد و این شایستگی موجب شد که فرماندهی تیپ زرهی 28  صفر را به او واگذار کنند. پس از مدتی مسئولیت طرح و برنامه عملیات قرارگاه خاتم الانبیاء و فرماندهی تیپ مستقل 18الغدیر یزد به وی محوّل گردید.

شهادت:

سرانجام در اسفندماه 1363ش در عملیات بدر که فرماندهی تیپ الغدیر یزد را بر عهده داشت در حالی که مشغول بررسی وضعیت رزمندگان و موقعیت دشمن در منطقه الصخره بود، با اصابت ترکش گلوله توپ به قسمت دست و سر، دعوت حق را لبیک گفت و در قطعه بدر، ردیف 6، شماره 26 در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.

    فرازی از وصیت نامه شهیـد:

بار الها ترا شکر میکنم که مرا در زمانی آفریدی که نوری از سلاله پیامبر بر چهره تاریک و ظلمت بار قرنها غفلت درخشیدن گرفت و آذرخش کفر و نفاق را سوزاند

خدایا... پس محبت و لطف خود را بر من کامل کن و مرا در طریق اسلام قرار ده و مطیع امام منتظر امام زمان و مجاهد فی سبیل الله قرار ده، مرگم را شهادت در راه  خود قرار ده و عاقبتم  را به خیر و صلاح ختم نما .

   

 


مشروح زندگی نامه

  

     فرزند ابوالقاسم در 22 اسفند 1339ش در شهر اصفهان متولد شد و در محیط مذهبی پرورش یافت. از همان دوران كودكی همراه با تحصیل، در نزد پدر مشغول به كار شد. دوران نوجوانی اش همزمان با اوج گیری مبارزات انقلابی علیه رژیم پهلوی بود. از سن 16 سالگی وارد جریانات سیاسی شده و در تظاهرات شركت می كرد و با تشكیل محافل سیاسی، سازماندهی و برپایی تظاهرات را در محله خودشان رهبری  می كرد

    بعـد از پیـروزی انقلاب اسـلامی نقش مهمـی در تشكیل كمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی داشت. همزمان با فعالیت های فرهنگی و تبلیغات مذهبی، به برپایی جلسات آموزش قرآن در منازل و مساجد همّت گماشت.وی مسئولیت تحقیقات دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان را بر عهده داشت.

با شروع جنگ تحمیلی عازم منطقه شد. در سال 1360ش برای انجام مأموریت به پاوه اعزام گردید و آن جا بود كه به قید قرعه برای زیارت خانه خدا برگزیده شد. وی در ابتدا به خاطر وضعیت جنگ حاضر  نمی شد كه به مكه برود ولی با اصرارخانواده عازم حج شد و در آن جا ایمان به خدا، قلبش را زلال تر از قبل نمود و پس از بازگشت از حج به جبهه های جنوب رفت و در عملیات فتح المبین حضور یافت و فرماندهی یكی از یگان های لشگر امام حسین(ع) را برعهده گرفت و پس از آن به فرماندهی زرهی قرارگاه نصر منصوب شد.

پس از مدتی با پذیرش مسئولیت طرح و برنامه لشكر30 زرهی، تلاش خود را بیشتر كرد و در عملیات  بیت المقدس حضوری چشم گیر داشت.

    او همواره با تیزبینی و درایتی خاص اوضاع منطقه را بررسی می نمود و با شناسایی دقیق، بهترین طرح را برای عملیات ارائه می داد. وی  فردی آرام و متین و با حوصله بود و سخنان گرم و دلنشین او رزمندگان را دلگرمی می داد و حتی در بدترین شرایط جنگی آرامش خود را حفظ می كرد و موجب آرامش نیروها و هم رزمانش بود. آن چنان كه گویی نفسش چون دم عیسی جان تازه ای به آن ها می بخشید.

وی نمونه اخلاق بود و خشوع و سادگی اش زبانزد خاص و عام و اگر كسی او را  نمی شناخت گمان می كرد او یك بسیجی ساده است.

    با مطالعه تجربیات جنگی كشورهای مختلف، سعی می نمود سطح علمی نظامی خود را ارتقا بخشد. درایت عجیبی در امور نظامی داشت و مسئول طرح و برنامه عملیات بود.

    هنگامی كه در عملیات خیبر جزیره مجنون تصرف شد، با پیشنهاد مناسب و دقیق، لشكر30 زرهی سپاه را در جزیره مستقر كرد و آن را پشتوانه محكمی جهت حفظ منطقه می دانست.

همچنیـن در عملیـات  محـرم، والفجر مقدماتی والفجرهای1-2-3-4  سرعت عمل، آگاهی و کارایی اش بر همه ثابت شد و این شایستگی موجب شد که فرماندهی تیپ زرهی 28  صفر را به او واگذار کنند. پس از مدتی مسئولیت طرح و برنامه عملیات قرارگاه خاتم الانبیاء و فرماندهی تیپ مستقل 18الغدیر یزد به وی محوّل گردید.

شهادت:

سرانجام در اسفندماه 1363ش در عملیات بدر که فرماندهی تیپ الغدیر یزد را بر عهده داشت در حالی که مشغول بررسی وضعیت رزمندگان و موقعیت دشمن در منطقه الصخره بود، با اصابت ترکش گلوله توپ به قسمت دست و سر، دعوت حق را لبیک گفت و در قطعه بدر، ردیف 6، شماره 26 در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شد.

    فرازی از وصیت نامه شهیـد:

بار الها ترا شکر میکنم که مرا در زمانی آفریدی که نوری از سلاله پیامبر بر چهره تاریک و ظلمت بار قرنها غفلت درخشیدن گرفت و آذرخش کفر و نفاق را سوزاند

خدایا... پس محبت و لطف خود را بر من کامل کن و مرا در طریق اسلام قرار ده و مطیع امام منتظر امام زمان و مجاهد فی سبیل الله قرار ده، مرگم را شهادت در راه  خود قرار ده و عاقبتم  را به خیر و صلاح ختم نما .