شهید محمدرضا جعفرپیشه

شهید محمدرضا جعفرپیشه

شهرت :

جعفرپیشه
تاریخ وفات :
1360/03/27
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس

 

    فرزند علی، پنجم بهمن 1339ش در اصفهان متولد شد. پس از گذراندن دوران ابتدايی و راهنمايی وارد مدرسه ذوالفقار شد و به تحصيل علوم اسلامی پـرداخت. در سال 1357ش بـه صف مبـارزان و انقلابيون پيوست. پخش اعلاميه و نوارهای سخنرانی امام خمینی «ره»، از جمله اقدامات او در همراهي انقلابيون بود. وی در تبليغ اسلام و آگاه كردن مردم به مسائل دينی و اسلامی جهدی تمام داشت.

    به امام و انقلاب علاقه وافری داشت. لذا مدتی به عنوان محافظ شخصی امام در قم و تهران خدمت كرد. با شروع جنگ تحميلی رهسپار جبهه ها شد.

   سرهنگ  صياد شيرازی در مورد او چنين گفته است:

   « چندين سال كه در مناطق گرمسير و سردسير كشور در حال خدمت هستم، تاكنون شخصی را به اين فعالی و جثه كوچك نديده ام».

    در دار خوئين مسئول رساندن تدارکات به خط مقدم بود و در عین حال، همچون عارفی پرشور اهل ذکر و عبادت شبانه بود. هميشه در يك جيبش قرآن و در جيب ديگرش صحيفه سجاديه را به همراه داشت.

    شهادت:

وی سرانجام در 27خرداد ماه 1360ش در پيشروی جبهه دارخوئين در عملیات فرمانده کل قوا به شهادت رسيد. جنازه اش را پس از یک تشییع با شکوه، در گلستان شهدای اصفهان، قطعه فرمانده کل قوا، ردیف4، شماره 10 به خاک سپرد ند.

   

      

 


مشروح زندگی نامه

 

    فرزند علی، پنجم بهمن 1339ش در اصفهان متولد شد. پس از گذراندن دوران ابتدايی و راهنمايی وارد مدرسه ذوالفقار شد و به تحصيل علوم اسلامی پـرداخت. در سال 1357ش بـه صف مبـارزان و انقلابيون پيوست. پخش اعلاميه و نوارهای سخنرانی امام خمینی «ره»، از جمله اقدامات او در همراهي انقلابيون بود. وی در تبليغ اسلام و آگاه كردن مردم به مسائل دينی و اسلامی جهدی تمام داشت.

    به امام و انقلاب علاقه وافری داشت. لذا مدتی به عنوان محافظ شخصی امام در قم و تهران خدمت كرد. با شروع جنگ تحميلی رهسپار جبهه ها شد.

   سرهنگ  صياد شيرازی در مورد او چنين گفته است:

   « چندين سال كه در مناطق گرمسير و سردسير كشور در حال خدمت هستم، تاكنون شخصی را به اين فعالی و جثه كوچك نديده ام».

    در دار خوئين مسئول رساندن تدارکات به خط مقدم بود و در عین حال، همچون عارفی پرشور اهل ذکر و عبادت شبانه بود. هميشه در يك جيبش قرآن و در جيب ديگرش صحيفه سجاديه را به همراه داشت.

    شهادت:

وی سرانجام در 27خرداد ماه 1360ش در پيشروی جبهه دارخوئين در عملیات فرمانده کل قوا به شهادت رسيد. جنازه اش را پس از یک تشییع با شکوه، در گلستان شهدای اصفهان، قطعه فرمانده کل قوا، ردیف4، شماره 10 به خاک سپرد ند.