شهید احمدرضا توانا

شهید احمدرضا توانا

شهرت :

توانا
تاریخ وفات :
1361/01/04
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس

 احمدرضا فرزند محمد در 25 خرداد1340 در شهر اصفهان متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه قائمیه و فروغ گذراند.

از سن 14 سالگی به فعالیتهای ورزشی، کشتی، جودو و کاراته پرداخت و حتی مقامهای را نیز کسب نمود.

در اواخر سال1355ش به جرگه انقلابیون پیوست بارها تحت شکنجه قار گرفت ولی دست از مبارزه برنداشت.

در سل 1358 برای حمایت از انقلاب به سیستان و بلوچستان رفت و جوانان آنجا را با فعالیتهای ورزشی به طرف خود جذب کرد. وی سپس به کردستان رفت و فعالیتهای خود را مبارزه با ملاکان بزرگ قرار داد.

 احمدرضا برای مأموریت  به خوزستان رفت چند بار هم مجروح گشت ولی پس از بهبودی دوباره به جبهه بازمی گشت تا اینکه در 4/1/1361ش در عملیات فتح المبین به شهادت رسید و در گلستان شهدای اصفهان قطعه بیت المقدس، ردیف12 و شماره 42 به خاک سپرده شد.


مشروح زندگی نامه

 احمدرضا فرزند محمد در 25 خرداد1340 در شهر اصفهان متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه قائمیه و فروغ گذراند.

از سن 14 سالگی به فعالیتهای ورزشی، کشتی، جودو و کاراته پرداخت و حتی مقامهای را نیز کسب نمود.

در اواخر سال1355ش به جرگه انقلابیون پیوست بارها تحت شکنجه قار گرفت ولی دست از مبارزه برنداشت.

در سل 1358 برای حمایت از انقلاب به سیستان و بلوچستان رفت و جوانان آنجا را با فعالیتهای ورزشی به طرف خود جذب کرد. وی سپس به کردستان رفت و فعالیتهای خود را مبارزه با ملاکان بزرگ قرار داد.

 احمدرضا برای مأموریت  به خوزستان رفت چند بار هم مجروح گشت ولی پس از بهبودی دوباره به جبهه بازمی گشت تا اینکه در 4/1/1361ش در عملیات فتح المبین به شهادت رسید و در گلستان شهدای اصفهان قطعه بیت المقدس، ردیف12 و شماره 42 به خاک سپرده شد.