شهید عباس پیکری

شهید عباس پیکری

شهرت :

پیکری
تاریخ وفات :
1364/11/26
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس

    عباس فرزند مصطفی در دوم آذر 1341ش در شهر اصفهان  چشم به  جهان  گشود و در خانواده ای مذهبی پرورش یافت. از همان دوران كودكی چنان تربیت شده بـود كــه همپـای دیـگر اعضـای خـانـواده روزه می گرفت.

وی مؤذن و مكبّر مسجد محل بود. از سال 1348ش قدم در راه تعلیم نهاد. با اوج گیری نهضت اسلامی، با حضور در مراسم و فعالیتهای مذهبی و انقلابی، راهپیماییها و مبارزات مردمی مخالفت خود را با رژیم پهلوی نشان داد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دست از مبارزه برنداشت و با شروع جنگ، به مناطق جنگی جنوب اعزام شد و در اولین روز حضور در جبهه در جاده ماهشهرـ آبادان از ناحیه پا بشدت مجروح شد و تنها اصرارهای خودش بود كه پزشكان را از قطع كردن پایش منصرف كرد. پس از بازیافتن سلامتی اش به جبهه بازگشت. در ادامه فعالیتهایش درجبهه، عهده دار جانشینی فرماندهی بهداری لشكر امام حسین(ع) شد و با مدیریت قوی خود و كمك نیروهای مخلص، تحولی چشمگیر در امور بهداری لشكر ایجاد كرد.

   شهادت:

 سرانجام در عملیات والفجر 8  به تاریخ 26 بهمن 1364ش در كنار ساحل اروند رود هنگامی كه با تعدادی از پزشكان و امدادگران در سنگر اورژانس مشغول مداوای مجروحان عملیات فاو بود، بر اثر اصابت گلوله مستقیم دشمن به شهادت رسیـد. پیکر آن شهید، در گلستان شهدای اصفهان قطعه والفجـر8، ردیـف3، شمـاره5، به خاك سپرده شد. 

    فرازی از وصیت نامه شهیـد:

خوشحالم در زمانی مـی زیستم كه امام خمینی ما را از خواب غفلت بیدار نمود و راه حق را به ما نشان داد.بـرادران و خـواهران، اگـر كوچكتـرین گناهـی بكنید، بزرگترین گناه است؛ چون آگاهانه انجام  داده اید. سعی كنید مرد عمل باشید. موقعیت حساس است، از شعار گذشته، دیگر دنیا روی شما حساب می كند. امام عزیز را تنها نگذارید، هرگاه رهنمودی دادند حتماً عمل كنید، زیرا سخنان وی سخن رسول الله(ص) و پیام اسلام است.

    از تفرقه بپرهیزید كه شیوة منافقان است. اگر سخنی بگویید كه باعث تفرقه شود، خیانت به اسلام كرده اید. خدایا! ما را لحظه ای به خودمان  واگذار مكن. خـدایا، بـارالها! مـرگ ما را شهـادت در راه خودت قرار ده. چه زیباست لحظه مرگ سرخ عابد در راه معبود؛ آن لحظه ای كه غرق خون شویم، چه زیباست.

   شما خانواده های شهدا نور چشم ما هستید. خداوند بر ایمانتان و بر تقوایتان بیفزاید. خوشا به حال شما كه چنین فرزندی را داشتید با تقوا، با ایمان، استوار و با شهامت. آری، بهترین مرگ در راه خدا  شهادت است و شهادت فوز عظیم است که این فوز شامل همه كس نمی گردد. 


مشروح زندگی نامه

    عباس فرزند مصطفی در دوم آذر 1341ش در شهر اصفهان  چشم به  جهان  گشود و در خانواده ای مذهبی پرورش یافت. از همان دوران كودكی چنان تربیت شده بـود كــه همپـای دیـگر اعضـای خـانـواده روزه می گرفت.

وی مؤذن و مكبّر مسجد محل بود. از سال 1348ش قدم در راه تعلیم نهاد. با اوج گیری نهضت اسلامی، با حضور در مراسم و فعالیتهای مذهبی و انقلابی، راهپیماییها و مبارزات مردمی مخالفت خود را با رژیم پهلوی نشان داد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دست از مبارزه برنداشت و با شروع جنگ، به مناطق جنگی جنوب اعزام شد و در اولین روز حضور در جبهه در جاده ماهشهرـ آبادان از ناحیه پا بشدت مجروح شد و تنها اصرارهای خودش بود كه پزشكان را از قطع كردن پایش منصرف كرد. پس از بازیافتن سلامتی اش به جبهه بازگشت. در ادامه فعالیتهایش درجبهه، عهده دار جانشینی فرماندهی بهداری لشكر امام حسین(ع) شد و با مدیریت قوی خود و كمك نیروهای مخلص، تحولی چشمگیر در امور بهداری لشكر ایجاد كرد.

   شهادت:

 سرانجام در عملیات والفجر 8  به تاریخ 26 بهمن 1364ش در كنار ساحل اروند رود هنگامی كه با تعدادی از پزشكان و امدادگران در سنگر اورژانس مشغول مداوای مجروحان عملیات فاو بود، بر اثر اصابت گلوله مستقیم دشمن به شهادت رسیـد. پیکر آن شهید، در گلستان شهدای اصفهان قطعه والفجـر8، ردیـف3، شمـاره5، به خاك سپرده شد. 

    فرازی از وصیت نامه شهیـد:

خوشحالم در زمانی مـی زیستم كه امام خمینی ما را از خواب غفلت بیدار نمود و راه حق را به ما نشان داد.بـرادران و خـواهران، اگـر كوچكتـرین گناهـی بكنید، بزرگترین گناه است؛ چون آگاهانه انجام  داده اید. سعی كنید مرد عمل باشید. موقعیت حساس است، از شعار گذشته، دیگر دنیا روی شما حساب می كند. امام عزیز را تنها نگذارید، هرگاه رهنمودی دادند حتماً عمل كنید، زیرا سخنان وی سخن رسول الله(ص) و پیام اسلام است.

    از تفرقه بپرهیزید كه شیوة منافقان است. اگر سخنی بگویید كه باعث تفرقه شود، خیانت به اسلام كرده اید. خدایا! ما را لحظه ای به خودمان  واگذار مكن. خـدایا، بـارالها! مـرگ ما را شهـادت در راه خودت قرار ده. چه زیباست لحظه مرگ سرخ عابد در راه معبود؛ آن لحظه ای كه غرق خون شویم، چه زیباست.

   شما خانواده های شهدا نور چشم ما هستید. خداوند بر ایمانتان و بر تقوایتان بیفزاید. خوشا به حال شما كه چنین فرزندی را داشتید با تقوا، با ایمان، استوار و با شهامت. آری، بهترین مرگ در راه خدا  شهادت است و شهادت فوز عظیم است که این فوز شامل همه كس نمی گردد.