شهید محمود پهلوان نژاد

شهید محمود پهلوان نژاد

شهرت :

پهلوان نژاد
تاریخ وفات :
1360/03/21
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس

 

 محمود، فرزند محمد حسین پهلوان نژاد به  تاریخ27/10/1338 ش در اصفهان متولد شد. كودكی وی با شور و نشاط همراه بود و در انجام كارها سرعت عمل بالایی داشت.

    همزمان با تحصیل، مشغول به کار شد  و با وجود سن كم از دانایی و شجاعت خاصی برخوردار بود. دوران ابتدایی را با موفقیت گذراند و در دوره راهنمایی به دلیل دفاع از زنی كه مورد آزار مردی قرار گرفته بود، از مدرسه اخراج شد و با وجود علاقه وافرش به فراگیری علم، در یك مغازة درب و پنجره سازی مشغول به كار شد. با تلاش زیاد در كارش  موفق شد و برای خود مغازه ای دایر نماید. او در این مدت با فشار و تبعیض های رژیم پهلوی آشنا شده بود، بنابراین، هر روز برای مبارزه مصمم تر می شد.

 محمود یكی از مبارزان فعال بود و در راهپیمایی ها و تظاهـرات با مـردم همـراهی می كـرد و در پخش  اعلامیه هـای امـام  خمینی و ساختـن كوكتل مـولوتف فعالیت داشت و در كنار این مسایل کمک به افراد فقیر، از جمله فعالیتهای انقلابی  وی بود و در زندگی هرگز از وضعیت آنها غافل نبود. هرچند كه خود در زندگی مشكلات زیادی داشت، ولی دست از كمك به محرومان بر نداشت. روزی، یكی از مأموران حكومتی درب مغازه اش آمد و از وی خواست پروانة كسبش را نشان دهد، در حالی که محمود پروانه كسب نداشت. بنابراین، او گفت فردا درب مغازه تو را می بندم. پدر محمود  خواهش زیادی كرد تا به آنها مهلت بدهد كه ناگهان محمود به خروش آمد كه: پدر این چه كاری است. التماس در اسلام گناه است. چرا شما ظالم پرورید؟! بازرس با ناراحتی گفت: چه پسر مغروری! داری: فردا حتماً درب مغازه را می بندم. او گفت تا زمانی كه زنده هستم، در مقابل ظلم سر فرود نمی آورم و با زور مبارزه می كنم كه در آن رضای خدا باشد. با وجود این، در مقابل مظلومان و فقرا بسیار فروتن بود.

    او از سال 1353ش مبارزات خود را به صورت مخفیانه شروع كرد و تا زمانی كه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، در جمع مبارزان و انقلابیون بود. وی پس از پیروزی انقلاب حدود 4 ماه در كمیته دفاع شهری حضور داشت. بعد از ایجاد آرامش نسبی مغازه اش را باز كرد و مشغول به  كار شد. با شروع جنگ تحمیلی، هنوز پانزده روز از جنگ نگذشته بود که بعد از آموزشهای لازم از طریق سپاه  به عنوان مسؤول تخریب عازم جبهه شد و حدود ده ماه در جبهه بود و در عملیات دارخوئین و طریق القدس در بستان شركت فعال داشت.

    وی طرحهای بسیار مفیدی ارائه می داد و از جمله طرح كندن كانال را به فرماندهان سپاه ارائه داد كه آنها موافقت نمودند. این كانال نقش مؤثری در پیروزی عملیات فرمانده كل قوا داشت. وی در همین عملیات در تاریخ 21 خرداد1360در منطقه دارخوئین به شهادت رسید و در گلستان شهدای اصفهان قطعه چزابه ردیف5، شماره 71 به خاک سپرده شد.

    آقای علی اکبرهاشمی رفسنجانی در مورد عملیات فرماندهی کل قوا می نویسد: ابتكار كندن كانال توسط فرماندة شهید پهلوان نژاد بود كه درست سه ماه در دل شبهای تاریك کانالی به طول حدود دو كیلومتر و عمق 80/1 متر و سنگرهای لازم، با صبر و حوصله انقلابی احداث می شود و نیروهای جمهوری اسلامی را تا نزدیك سنگرهای دشمن در استتار خود می گیرد، از ذوق و شور و ایمان و صبر و عقل و درایت سربازان اسلام خبر می دهد. شهادت سه فرمانده، سه گردان تك آور سپاه برادران منصور موحدی و محمود پهلوان نژاد و رضا رضایی در پیشاپیش افراد تحت فرمانده ایشان هم رمز موفقیت است و هم نشان پیشتازی فرماندهان در مواقع خطر و سپــرشدن رؤسای اسلامی برای افراد و نیروهای زیردست و این از افتخارات اسلام و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

   فرازی از وصیت نامه شهید:

 خدایا چه كنم؟! بندگی و طاعتم كم است ای پوشاننده عیب ها، ببخش گناهانم را. حفظ كن مرا و مرا به خود وامگذار. خدایا! می خواهم به تو برسم. خدایا! حجاب ها قلبم را گرفته و نمی گذارد تو را ببینم. خدایا! قدرت بیان دردها را بده. خدایا! نمی دانم چه بگویم.  می خواهم وصیت كنم. می خواهم به امت اسلام توصیه كنم  که نیازارید قلب امام را ... .

   برادران و خواهران عزیز، این ولایت فقیه است كه ما را نجات داده و می دهد. دست از دامان اسلام برندارید. اسلام از خود درست نكنید. تندتر از انبیا و اولیای خدا نروید . به دنبال انبیای خدا بروید و خود را بسازید.


مشروح زندگی نامه

     محمود، فرزند محمد حسین پهلوان نژاد به  تاریخ27/10/1338 ش در اصفهان متولد شد. كودكی وی با شور و نشاط همراه بود و در انجام كارها سرعت عمل بالایی داشت.

    همزمان با تحصیل، مشغول به کار شد  و با وجود سن كم از دانایی و شجاعت خاصی برخوردار بود. دوران ابتدایی را با موفقیت گذراند و در دوره راهنمایی به دلیل دفاع از زنی كه مورد آزار مردی قرار گرفته بود، از مدرسه اخراج شد و با وجود علاقه وافرش به فراگیری علم، در یك مغازة درب و پنجره سازی مشغول به كار شد. با تلاش زیاد در كارش  موفق شد و برای خود مغازه ای دایر نماید. او در این مدت با فشار و تبعیض های رژیم پهلوی آشنا شده بود، بنابراین، هر روز برای مبارزه مصمم تر می شد.

 محمود یكی از مبارزان فعال بود و در راهپیمایی ها و تظاهـرات با مـردم همـراهی می كـرد و در پخش  اعلامیه هـای امـام  خمینی و ساختـن كوكتل مـولوتف فعالیت داشت و در كنار این مسایل کمک به افراد فقیر، از جمله فعالیتهای انقلابی  وی بود و در زندگی هرگز از وضعیت آنها غافل نبود. هرچند كه خود در زندگی مشكلات زیادی داشت، ولی دست از كمك به محرومان بر نداشت. روزی، یكی از مأموران حكومتی درب مغازه اش آمد و از وی خواست پروانة كسبش را نشان دهد، در حالی که محمود پروانه كسب نداشت. بنابراین، او گفت فردا درب مغازه تو را می بندم. پدر محمود  خواهش زیادی كرد تا به آنها مهلت بدهد كه ناگهان محمود به خروش آمد كه: پدر این چه كاری است. التماس در اسلام گناه است. چرا شما ظالم پرورید؟! بازرس با ناراحتی گفت: چه پسر مغروری! داری: فردا حتماً درب مغازه را می بندم. او گفت تا زمانی كه زنده هستم، در مقابل ظلم سر فرود نمی آورم و با زور مبارزه می كنم كه در آن رضای خدا باشد. با وجود این، در مقابل مظلومان و فقرا بسیار فروتن بود.

    او از سال 1353ش مبارزات خود را به صورت مخفیانه شروع كرد و تا زمانی كه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، در جمع مبارزان و انقلابیون بود. وی پس از پیروزی انقلاب حدود 4 ماه در كمیته دفاع شهری حضور داشت. بعد از ایجاد آرامش نسبی مغازه اش را باز كرد و مشغول به  كار شد. با شروع جنگ تحمیلی، هنوز پانزده روز از جنگ نگذشته بود که بعد از آموزشهای لازم از طریق سپاه  به عنوان مسؤول تخریب عازم جبهه شد و حدود ده ماه در جبهه بود و در عملیات دارخوئین و طریق القدس در بستان شركت فعال داشت.

    وی طرحهای بسیار مفیدی ارائه می داد و از جمله طرح كندن كانال را به فرماندهان سپاه ارائه داد كه آنها موافقت نمودند. این كانال نقش مؤثری در پیروزی عملیات فرمانده كل قوا داشت. وی در همین عملیات در تاریخ 21 خرداد1360در منطقه دارخوئین به شهادت رسید و در گلستان شهدای اصفهان قطعه چزابه ردیف5، شماره 71 به خاک سپرده شد.