شهید عباس چوپانی

شهید عباس چوپانی

شهرت :

چوپانی
تاریخ وفات :
1365/10/03
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس

 

فرزند حسین در 15 خردادماه 1340 در خانواده ای مذهبی در اصفهان به دنیا آمد. در كنار تحصیل در مدرسه به هیأت های مذهبی برای كسب علوم دینی و قرائت قرآن می رفت. دوران دبیرستانش مصادف با نهضت انقلاب اسلامی بود. وی در صحنه های مختلف علیه حكومت پهلوی حضور داشت و با پیروزی انقلاب اسلامی و همت خود را در راه دفاع از انقلاب اسلامی گذاشت با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران عازم جبهه شد. وی از بچه های اطلاعات عملیات بود و با همرزمانش بین عراقی ها می رفت و اطلاعات جمع آوری می نمود. عباس در عملیات مختلف شركت كرد و بارها زخمی شد ولی زخمها بر فعالیتهای او هیچ اثری نداشت. در بسیاری از حركت های فرهنگی، اردوها، مجامع و كلاس ها نقش مبلغ و مرشد را داشت. وی در صنایع نظامی مهمات سازی مشغول خدمت شد. با وجود این روح او آرام نگرفت و از طریق پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی اصفهان، عازم جبهه شد و چند ماه متوالی را در یكی از جزایر استراتژیك خلیج فارس مشغول انجام استحكامات و پدافندی آن منطقه بود. وی توانست در امور دریایی پشتیبانی جهاد تجاربی كسب كند. همچنین در تلاش بود که جمعی از همرزمانش را در تشكیلاتی سازماندهی كند، تا بتواند كمكی به جبهه و جنگ شده باشد و خود مسؤولیت فرماندهی عملیات سنگین را پذیرفت تا افراد را آموزش دهد.

سیره و اخلاق؛ كم حرف ولی تیزبین و هوشیار بود و نسبت به مسایل سیاسی بینش و بصیرت داشت و هوشیارانه با حركتهای انحرافی منافقان و عوامل آنها مبارزه می نمود و توجه زیادی به فقرا داشت. وی به کارهای گروهی علاقه زیادی داشت اما همواره کارهایی را تقبل می کرد که دیگران عهده دارش نمی شدند و حتی زمانی که مسؤولیت مهمی داشت، دست از کارهای خدماتی برنداشت و خود را یک رزمنده معرفی می کرد و کسی از مقام وی آگاهی نداشت.

شهادت:

وی در عملیات كربلای 4 برای زدن پل نزدیك خرمشهر عازم آن منطقه شد و با همرزمانش در حال زدن پل بود كه توسط هواپیماهای عراقی بمباران شدند و در محور آبادان- خرمشهر در تاریخ3/10/65 به شهادت رسید و در گلستان شهدای اصفهان، قطعه كربلای 4، ردیف7، شماره 3 به خاك سپرده شد.

فرازی از وصایای شهید؛

 برادران و خواهران همین طور که می دانید، شهید شدن فقط در جبهه نیست، بلکه شهادت بالاتر از آن است که مغز تصور کند و قلم ها بنویسد، در واقع شهادت یک جلوه دیگر از انسانیت است، شهادت تکامل است.

برادر کوچکتان سفارش کرده که مسجد را فراموش نکنید. نمازهای اول وقت و جماعت را فراموش نکنید و ...  به خانواده های شهدا، اسرا و معلولین و مجروحین و رزمندگان سلام برسانید و بگوئید که در شبهای احیاء پس از امام و رزمندگان این حقیر را فراموش نکنید.


مشروح زندگی نامه

 

فرزند حسین در 15 خردادماه 1340 در خانواده ای مذهبی در اصفهان به دنیا آمد. در كنار تحصیل در مدرسه به هیأت های مذهبی برای كسب علوم دینی و قرائت قرآن می رفت. دوران دبیرستانش مصادف با نهضت انقلاب اسلامی بود. وی در صحنه های مختلف علیه حكومت پهلوی حضور داشت و با پیروزی انقلاب اسلامی و همت خود را در راه دفاع از انقلاب اسلامی گذاشت با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران عازم جبهه شد. وی از بچه های اطلاعات عملیات بود و با همرزمانش بین عراقی ها می رفت و اطلاعات جمع آوری می نمود. عباس در عملیات مختلف شركت كرد و بارها زخمی شد ولی زخمها بر فعالیتهای او هیچ اثری نداشت. در بسیاری از حركت های فرهنگی، اردوها، مجامع و كلاس ها نقش مبلغ و مرشد را داشت. وی در صنایع نظامی مهمات سازی مشغول خدمت شد. با وجود این روح او آرام نگرفت و از طریق پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی اصفهان، عازم جبهه شد و چند ماه متوالی را در یكی از جزایر استراتژیك خلیج فارس مشغول انجام استحكامات و پدافندی آن منطقه بود. وی توانست در امور دریایی پشتیبانی جهاد تجاربی كسب كند. همچنین در تلاش بود که جمعی از همرزمانش را در تشكیلاتی سازماندهی كند، تا بتواند كمكی به جبهه و جنگ شده باشد و خود مسؤولیت فرماندهی عملیات سنگین را پذیرفت تا افراد را آموزش دهد.

سیره و اخلاق؛ كم حرف ولی تیزبین و هوشیار بود و نسبت به مسایل سیاسی بینش و بصیرت داشت و هوشیارانه با حركتهای انحرافی منافقان و عوامل آنها مبارزه می نمود و توجه زیادی به فقرا داشت. وی به کارهای گروهی علاقه زیادی داشت اما همواره کارهایی را تقبل می کرد که دیگران عهده دارش نمی شدند و حتی زمانی که مسؤولیت مهمی داشت، دست از کارهای خدماتی برنداشت و خود را یک رزمنده معرفی می کرد و کسی از مقام وی آگاهی نداشت.

شهادت:

وی در عملیات كربلای 4 برای زدن پل نزدیك خرمشهر عازم آن منطقه شد و با همرزمانش در حال زدن پل بود كه توسط هواپیماهای عراقی بمباران شدند و در محور آبادان- خرمشهر در تاریخ3/10/65 به شهادت رسید و در گلستان شهدای اصفهان، قطعه كربلای 4، ردیف7، شماره 3 به خاك سپرده شد.

فرازی از وصایای شهید؛

 برادران و خواهران همین طور که می دانید، شهید شدن فقط در جبهه نیست، بلکه شهادت بالاتر از آن است که مغز تصور کند و قلم ها بنویسد، در واقع شهادت یک جلوه دیگر از انسانیت است، شهادت تکامل است.

برادر کوچکتان سفارش کرده که مسجد را فراموش نکنید. نمازهای اول وقت و جماعت را فراموش نکنید و ...  به خانواده های شهدا، اسرا و معلولین و مجروحین و رزمندگان سلام برسانید و بگوئید که در شبهای احیاء پس از امام و رزمندگان این حقیر را فراموش نکنید.