شهید احمد حمزه صادق آبادی

شهید احمد حمزه صادق آبادی

شهرت :

حمزه صادق آبادی
تاریخ وفات :
1360/07/11
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس

 

 فرزند محمد در دوم فروردین ماه 1337 در خانواده ای مذهبی در اصفهان به دنیا آمد و تحصیلات خود را تا مقطع سیكل ادامه داد. وی به خاطر فقر خانواده مجبور شد که به كار بپردازد لذا تحصیلات را رها كرد، ولی این مسئله باعث جدایی او از مطالعه نشد و در هر فرصتی  به مطالعه می پرداخت.

  قبل از اوج گیری انقلاب به خدمت سربازی رفت و در آنجا به فعالیتهای سیاسی و مذهبی پرداخت تا اینكه با فرمان تاریخی امام خمینی مبنی بر فرار سربازها از پادگان،همراه چند تن از دوستانش فرار كردند و با نزدیک شدن انقلاب، در كنترل و انتظامات راهپیمایی ها و تظاهرات نقش فعالی داشت. روحیه ای بسیار حساس، ظریف، جستجوگر و پر تلاشی داشت و در برابر ظلم و ظالم سكوت نمی كرد.

با پیروزی انقلاب و تشكیل سپاه به عضویت این ارگان درآمد و به منطقه سیستان و بلوچستان رفت و مدت چهار ماه در آن منطقه به مردم محروم خدمت  كرد. پس از آن راهی خوزستان شد که آن زمان دچار جنگ خانمانسوز تفرقه بین عرب و عجم گشته بود و بعد از مدتی در درگیریهای که عناصر ضد انقلاب در سمیرم ایجاد کرده بودند، شركت جست.

با شروع جنگ تحمیلی عازم جبهه شد. همچنین از هنگام محاصره آبادان در این شهر حضور داشت و در دفاع از این شهر تلاش و کوشش بسیاری داشت. وی در این مدت دوبار مجروح شد و پس از بهبودی نسبی به جبهه باز می گشت. احمد جانشین محور عملیاتی لشکر بود و سرانجام در عملیات ثامن الائمه بر اثر اصابت آرپی جی به ناحیه سر و كتف در تاریخ 11/7/1360ش به شهادت رسید و در گلستان شهدای اصفهان، قطعه فرمانده كل قوا به خاك سپرده شد.

 


مشروح زندگی نامه

 

 فرزند محمد در دوم فروردین ماه 1337 در خانواده ای مذهبی در اصفهان به دنیا آمد و تحصیلات خود را تا مقطع سیكل ادامه داد. وی به خاطر فقر خانواده مجبور شد که به كار بپردازد لذا تحصیلات را رها كرد، ولی این مسئله باعث جدایی او از مطالعه نشد و در هر فرصتی  به مطالعه می پرداخت.

  قبل از اوج گیری انقلاب به خدمت سربازی رفت و در آنجا به فعالیتهای سیاسی و مذهبی پرداخت تا اینكه با فرمان تاریخی امام خمینی مبنی بر فرار سربازها از پادگان،همراه چند تن از دوستانش فرار كردند و با نزدیک شدن انقلاب، در كنترل و انتظامات راهپیمایی ها و تظاهرات نقش فعالی داشت. روحیه ای بسیار حساس، ظریف، جستجوگر و پر تلاشی داشت و در برابر ظلم و ظالم سكوت نمی كرد.

با پیروزی انقلاب و تشكیل سپاه به عضویت این ارگان درآمد و به منطقه سیستان و بلوچستان رفت و مدت چهار ماه در آن منطقه به مردم محروم خدمت  كرد. پس از آن راهی خوزستان شد که آن زمان دچار جنگ خانمانسوز تفرقه بین عرب و عجم گشته بود و بعد از مدتی در درگیریهای که عناصر ضد انقلاب در سمیرم ایجاد کرده بودند، شركت جست.

با شروع جنگ تحمیلی عازم جبهه شد. همچنین از هنگام محاصره آبادان در این شهر حضور داشت و در دفاع از این شهر تلاش و کوشش بسیاری داشت. وی در این مدت دوبار مجروح شد و پس از بهبودی نسبی به جبهه باز می گشت. احمد جانشین محور عملیاتی لشکر بود و سرانجام در عملیات ثامن الائمه بر اثر اصابت آرپی جی به ناحیه سر و كتف در تاریخ 11/7/1360ش به شهادت رسید و در گلستان شهدای اصفهان، قطعه فرمانده كل قوا به خاك سپرده شد.