شهید مرتضی حیدری

شهید مرتضی حیدری

شهرت :

حیدری
تاریخ وفات :
1360/09/08
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس

  فرزند محمد در سال 1339 در اصفهان به دنیا آمد و تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم در دبیرستان هراتی ادامه داد و از همین دوران بود که مبارزات خود را علیه رژیم پهلوی آغاز کرد.

وی علاقه شدیدی به مسائل معنوی داشت تا جایی که در ایام تحصیل در یک کلوپ دینی که به وسیله یکی از معلمانش علیه رژیم تشکیل شده بود، فعالانه شرکت داشت.

 با اجرای فرمان حکومت نظامی در شهر، او به خارج از شهر رفت و فعالیت های خود را نیز بیشتر کرد. در تزکیه نفس و اخلاق خود  بسیار  کوشا و به مرحله ای رسید که دوست و دشمن را مجذوب خود  می کرد و به تحسین وامی داشت.

با اوج گیری فعالیت های علیه رژیم مسؤولیت او بیشتر شد و با شرکت در گروه های مخفی لحظه ای آرام و قرار نداشت.

با پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد توطئه دشمن در کردستان به آن منطقه رفت و مسؤولیت یکی از پاسگاه های آنجا را به عهده گرفت. کتاب های اسلامی و پوسترهای امام خمینی را دسته بندی و بین مردم کردستان توزیع می کرد. پس از سه ماه به اصفهان برگشت و فعالیت خود را در مسجد محله ادامه داد، همچنین به عضویت سپاه درآمد و با شایستگی که داشت دوباره به منطقه کردستان اعزام شد. این بار به دلیل آرامش نسبی در منطقه، فعالیت های خود را در روستاهای اطراف پاسگاه زید و جاده سنندج- کامیاران، با همکاری دیگران آغاز کرد.

همزمان با فعالیت های نظامی، فعالیت های عمرانی و فرهنگی. در روستاها حمام و جاده  ساخت. سپس به اصفهان بازگشت و به فعالیت های خود در  مسجد و سپاه ادامه داد.

 وی در ضمن فعالیت هایش برای ادامه تحصیل، وارد مدرسه علمیه امام جعفرصادق(ع) شد. پس از مدتی عازم منطقه جنوب شد و در عملیات طریق القدس در منطقه بستان شرکت کرد. در همین عملیات، هشتم آذر1360ش به دست عراقی ها در منطقه بستان به شهادت رسید و پیکر پاکش در گلستان شهدای اصفهان، قطعه فرمانده کل قوا، ردیف8، شماره14 به خاك سپرده شد.

خصوصیات اخلاقی شهید؛

در مقابل ضعیفان رؤوف و مهربان و در مقابل مستکبران سخت مقاوم بود. وی به مسائل، با دید باز نگاه می کرد و تعصب و دید تنگ نظرانه نداشت، اخلاق بسیار نیکویی داشت. همیشه به یاد خدا بود و توکل عجیبی داشت. صداقت در کارهایش موج می زد.   

فرازی از وصیت نامه شهید؛

... از کلیه مردم که با آگاهی و پیروی از امام و روحانیت موجب سرنگونی طاغوت شدند، تشکر می کنم و از آنها می خواهم که رابطه خود را با خدا و نبوت و راه امت و معاد محکم تر کرده، آنها را به تزکیه نفس و تقوای الهی و نظم در امور وصیت و سفارش می کنم که قیام ما یک تکلیف است، حتی حکومت اسلامی هم که واقعاً به وجود می آید موقعیتی است برای اجرای حدود الهی مبادا از این حدود تخلف نمائید...  


مشروح زندگی نامه

 

 فرزند محمد در سال 1339 در اصفهان به دنیا آمد و تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم در دبیرستان هراتی ادامه داد و از همین دوران بود که مبارزات خود را علیه رژیم پهلوی آغاز کرد.

وی علاقه شدیدی به مسائل معنوی داشت تا جایی که در ایام تحصیل در یک کلوپ دینی که به وسیله یکی از معلمانش علیه رژیم تشکیل شده بود، فعالانه شرکت داشت.

 با اجرای فرمان حکومت نظامی در شهر، او به خارج از شهر رفت و فعالیت های خود را نیز بیشتر کرد. در تزکیه نفس و اخلاق خود  بسیار  کوشا و به مرحله ای رسید که دوست و دشمن را مجذوب خود  می کرد و به تحسین وامی داشت.

با اوج گیری فعالیت های علیه رژیم مسؤولیت او بیشتر شد و با شرکت در گروه های مخفی لحظه ای آرام و قرار نداشت.

با پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد توطئه دشمن در کردستان به آن منطقه رفت و مسؤولیت یکی از پاسگاه های آنجا را به عهده گرفت. کتاب های اسلامی و پوسترهای امام خمینی را دسته بندی و بین مردم کردستان توزیع می کرد. پس از سه ماه به اصفهان برگشت و فعالیت خود را در مسجد محله ادامه داد، همچنین به عضویت سپاه درآمد و با شایستگی که داشت دوباره به منطقه کردستان اعزام شد. این بار به دلیل آرامش نسبی در منطقه، فعالیت های خود را در روستاهای اطراف پاسگاه زید و جاده سنندج- کامیاران، با همکاری دیگران آغاز کرد.

همزمان با فعالیت های نظامی، فعالیت های عمرانی و فرهنگی. در روستاها حمام و جاده  ساخت. سپس به اصفهان بازگشت و به فعالیت های خود در  مسجد و سپاه ادامه داد.

 وی در ضمن فعالیت هایش برای ادامه تحصیل، وارد مدرسه علمیه امام جعفرصادق(ع) شد. پس از مدتی عازم منطقه جنوب شد و در عملیات طریق القدس در منطقه بستان شرکت کرد. در همین عملیات، هشتم آذر1360ش به دست عراقی ها در منطقه بستان به شهادت رسید و پیکر پاکش در گلستان شهدای اصفهان، قطعه فرمانده کل قوا، ردیف8، شماره14 به خاك سپرده شد.

خصوصیات اخلاقی شهید؛

در مقابل ضعیفان رؤوف و مهربان و در مقابل مستکبران سخت مقاوم بود. وی به مسائل، با دید باز نگاه می کرد و تعصب و دید تنگ نظرانه نداشت، اخلاق بسیار نیکویی داشت. همیشه به یاد خدا بود و توکل عجیبی داشت. صداقت در کارهایش موج می زد.   

فرازی از وصیت نامه شهید؛

... از کلیه مردم که با آگاهی و پیروی از امام و روحانیت موجب سرنگونی طاغوت شدند، تشکر می کنم و از آنها می خواهم که رابطه خود را با خدا و نبوت و راه امت و معاد محکم تر کرده، آنها را به تزکیه نفس و تقوای الهی و نظم در امور وصیت و سفارش می کنم که قیام ما یک تکلیف است، حتی حکومت اسلامی هم که واقعاً به وجود می آید موقعیتی است برای اجرای حدود الهی مبادا از این حدود تخلف نمائید...