شهید بیژن سورانی

شهید بیژن سورانی

شهرت :

سورانی
تاریخ وفات :
1362/07/27
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس

فرزند نبی الله پانزدهم خرداد 1339ش در نجف آباد به دنیا آمد. وی بسیار پرکار بود و دارای روحیه بسیار قوی و اراده ای قاطع بود. وی در هنگام کار بسیار قاطع و جدی بود ولی در موقع استراحت بسیار شوخ و بامحبت بود.

 وی به عنوان مسؤول ماشین آلات سنگین در منطقه فعالیت می کرد و زمانی هم مسؤولیت راهسازی در جنوب را برعهده داشت. وی طرح جاده سازی شبانه را پیشنهاد کرد که مورد توجه شهید احمد کاظمی فرمانده لشکر 8 نجف شد.

علاقه مندی اش به مهندسی رزمی و اهمیت دادن به این گونه فعالیت ها سبب شد که پیش از عملیات والفجر 4 برای شناسایی به همراه چند نفر از دیگر رزمندگان سپاه پاسداران به عمق مواضع دشمن نفوذ کرد و در هنگام بازگشت روی مین رفت و از ناحیه پا مجروح شد. وقتی خواستند او را همراه خود به عقب بازگردانند، مانع شد؛ چرا که نمی خواست مانعی برای رسیدن اطلاعات به نیروها شود و ده روز بعد از عملیات که رزمندگان در مخفیگاه او را بی جان پیدا کردند. وی در 27 مهر 1362ش به شهادت رسید و پیکر پاکش در گلستان شهدای اصفهان، قطعه والفجر1/4، رديف 1، شماره 21 به خاك سپرده شد.


مشروح زندگی نامه

فرزند نبی الله پانزدهم خرداد 1339ش در نجف آباد به دنیا آمد. وی بسیار پرکار بود و دارای روحیه بسیار قوی و اراده ای قاطع بود. وی در هنگام کار بسیار قاطع و جدی بود ولی در موقع استراحت بسیار شوخ و بامحبت بود.

 وی به عنوان مسؤول ماشین آلات سنگین در منطقه فعالیت می کرد و زمانی هم مسؤولیت راهسازی در جنوب را برعهده داشت. وی طرح جاده سازی شبانه را پیشنهاد کرد که مورد توجه شهید احمد کاظمی فرمانده لشکر 8 نجف شد.

علاقه مندی اش به مهندسی رزمی و اهمیت دادن به این گونه فعالیت ها سبب شد که پیش از عملیات والفجر 4 برای شناسایی به همراه چند نفر از دیگر رزمندگان سپاه پاسداران به عمق مواضع دشمن نفوذ کرد و در هنگام بازگشت روی مین رفت و از ناحیه پا مجروح شد. وقتی خواستند او را همراه خود به عقب بازگردانند، مانع شد؛ چرا که نمی خواست مانعی برای رسیدن اطلاعات به نیروها شود و ده روز بعد از عملیات که رزمندگان در مخفیگاه او را بی جان پیدا کردند. وی در 27 مهر 1362ش به شهادت رسید و پیکر پاکش در گلستان شهدای اصفهان، قطعه والفجر1/4، رديف 1، شماره 21 به خاك سپرده شد.