شهید علیرضا شفیعی

شهید علیرضا شفیعی

شهرت :

شهید علیرضا شفیعی
تاریخ وفات :
1362/12/02
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
دفاع مقدس

فرزند ابوالقاسم به تاریخ 9/12/1338 در علویجه به دنیا آمد. به همراه خانواده به اصفهان مهاجرت کردند و در محله خواجو سکونت گزیدند. وی تحصیلات خود را در دبیرستان ادب ادامه داد و در كنار تحصیل به فعالیتهای سیاسی و مذهبی نیز می پرداخت.

در تظاهرات و راهپیمایی ها علیه رژیم پهلوی شركت می كرد و یك بار نیز دستگیر شد و مدت20روز زندانی بود كه بر اثر شكنجه  یك چشم او آسیب دید، پس از آزادی به صف مبارزان پیوست و زحمات بسیاری در راه پیروزی انقلاب کشید.

با پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت سپاه درآمد.

پس از شروع جنگ تحمیلی عازم منطقه جنوب شد. علیرضا به محض ورود به جبهه، مدتی در ایستگاه 7 آبادان در کنار رودخانه بهمن شیر خدمت کرد. سپس به جمع افراد مستقر در دارخوین شتافت و در واحد خمپاره انداز مشغول فعالیت شد.

وی در عملیات فرمانده كل قوا به عنوان خمپاره انداز شجاعت و بی باكی بی نظیری از خود نشان داد. روحیه ایثارگرانه و فداكاری هایش مورد توجه محمد سنایی فرمانده محور قرار گرفت و باعث دوستی آنها شد تا جایی كه هر كجا می رفتند با هم بودند.

علیرضا در این عملیات زخمی شد و مدتی نیز بستری بود و پس از بهبودی نسبی به جبهه بازگشت و در عملیات ثامن الائمه و طریق القدس حضور یافت و پس از آن به همراه محمد سنایی به دارخوین بازگشت و در خط پدافندی منطقه شروع به فعالیت كرد. همچنین در منطقه عملیاتی فتح المبین بزرگ ترین رشادت ها را از خود نشان داد و در آزادسازی پادگان عین خوش نقش مهمی را ایفا كرد.

وی در عملیات بیت المقدس هم به همراه محمد سنایی حضور داشت و فرماندهی گردان ابوالفضل  از لشکر كربلا را بر عهده داشت. در این عملیات از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از بهبودی به جبهه بازگشت و در لشکر امام حسین (ع) خدمت کرد و در عملیات رمضان و فرمانده گردان امیرالمؤمنین از لشكر امام حسین (ع) بود. در این عملیات نیز مجروح شد و مدتی بستری گردید. پس از بهبودی دوباره به جبهه بازگشت و در عملیات محرم شرکت کرد و مدتی نیز معاونت یکی از تیپ های لشکر به وی واگذار شد.

 وی در عملیات والفجر 2 و والفجر4 شرکت داشت و همچنان مسؤولیت محور به وی واگذار گردید.

شهادت:

سرانجام در مرحله اول عملیات خیبر که لشکر امام حسین(ع) در پاسگاه زید عملیات انجام داد به همراه محمد سنایی در تاریخ2/12/1362 به شهادت رسید و پیکر پاکش در گلستان شهدای اصفهان، قطعه فرمانده كل قوا، ردیف 4، شماره 28 به خاك سپرده شد.


مشروح زندگی نامه

فرزند ابوالقاسم به تاریخ 9/12/1338 در علویجه به دنیا آمد. به همراه خانواده به اصفهان مهاجرت کردند و در محله خواجو سکونت گزیدند. وی تحصیلات خود را در دبیرستان ادب ادامه داد و در كنار تحصیل به فعالیتهای سیاسی و مذهبی نیز می پرداخت.

در تظاهرات و راهپیمایی ها علیه رژیم پهلوی شركت می كرد و یك بار نیز دستگیر شد و مدت20روز زندانی بود كه بر اثر شكنجه  یك چشم او آسیب دید، پس از آزادی به صف مبارزان پیوست و زحمات بسیاری در راه پیروزی انقلاب کشید.

با پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت سپاه درآمد.

پس از شروع جنگ تحمیلی عازم منطقه جنوب شد. علیرضا به محض ورود به جبهه، مدتی در ایستگاه 7 آبادان در کنار رودخانه بهمن شیر خدمت کرد. سپس به جمع افراد مستقر در دارخوین شتافت و در واحد خمپاره انداز مشغول فعالیت شد.

وی در عملیات فرمانده كل قوا به عنوان خمپاره انداز شجاعت و بی باكی بی نظیری از خود نشان داد. روحیه ایثارگرانه و فداكاری هایش مورد توجه محمد سنایی فرمانده محور قرار گرفت و باعث دوستی آنها شد تا جایی كه هر كجا می رفتند با هم بودند.

علیرضا در این عملیات زخمی شد و مدتی نیز بستری بود و پس از بهبودی نسبی به جبهه بازگشت و در عملیات ثامن الائمه و طریق القدس حضور یافت و پس از آن به همراه محمد سنایی به دارخوین بازگشت و در خط پدافندی منطقه شروع به فعالیت كرد. همچنین در منطقه عملیاتی فتح المبین بزرگ ترین رشادت ها را از خود نشان داد و در آزادسازی پادگان عین خوش نقش مهمی را ایفا كرد.

وی در عملیات بیت المقدس هم به همراه محمد سنایی حضور داشت و فرماندهی گردان ابوالفضل  از لشکر كربلا را بر عهده داشت. در این عملیات از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از بهبودی به جبهه بازگشت و در لشکر امام حسین (ع) خدمت کرد و در عملیات رمضان و فرمانده گردان امیرالمؤمنین از لشكر امام حسین (ع) بود. در این عملیات نیز مجروح شد و مدتی بستری گردید. پس از بهبودی دوباره به جبهه بازگشت و در عملیات محرم شرکت کرد و مدتی نیز معاونت یکی از تیپ های لشکر به وی واگذار شد.

 وی در عملیات والفجر 2 و والفجر4 شرکت داشت و همچنان مسؤولیت محور به وی واگذار گردید.

شهادت:

سرانجام در مرحله اول عملیات خیبر که لشکر امام حسین(ع) در پاسگاه زید عملیات انجام داد به همراه محمد سنایی در تاریخ2/12/1362 به شهادت رسید و پیکر پاکش در گلستان شهدای اصفهان، قطعه فرمانده كل قوا، ردیف 4، شماره 28 به خاك سپرده شد.