ناگفته های تخت فولاد مصاحبه با استاد بهزادپور

ناگفته های تخت فولاد مصاحبه با استاد بهزادپور

مصاحبه با یکی از اساتید معماری اصفهان که برخی از آثار معماری ایشان در تخت فولاد بنای آرامگاهی شهید سید ابوالحسن شمس آبادی و آرامگاه عبدالکریم صیرفیان پور از خیرین و فعالان اقتصادی اصفهان 4 شهریور 99[...]

اطلاعات بیشتر